Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Erektio ja erektiohäiriö

Miten erektio syntyy?

Erektion syntyminen on monimutkainen tapahtuma, johon tarvitaan verenkierron, hermoston, lihaksiston ja hormonien yhteistoimintaa. Kun penis on lepo- tai perustilassa, sen paisuvaiskudoksen valtimoissa on supistustila. Erektiossa tämä supistustila laukeaa ja valtimot täyttyvät verellä ja siitin paisuu ja jäykistyy. Laskimot puolestaan painuvat tällöin paisuvaiskudosta vasten ja sulkeutuvat estäen veren poisvirtauksen.

Hermoston välittämät käskyt ohjaavat erektion muodostumista ja ylläpitävät sitä. Hermosto säätelee verisuonien seinämiä ja paisuvaiskudoksen toimintaa. Erektion syntyyn lähtevät käskyt voivat lähteä kahdesta eri keskuksesta. Aivojen erektiokeskus aktivoituu esimerkiksi eroottisista mielikuvista, tunteista, muistoista ja aistimuksista. Aivojen erektiokeskuksen aktivoituminen vaatii mm. testosteronin, sen sukulaisaineiden, mielen toimintaan vaikuttavien ja monien muiden tekijöiden yhteistoimintaa. Sen toimintaherkkyyteen vaikuttavat mm. seksuaalinen mielenkiinto ja halu, miehen yleinen vireys- ja terveydentila, mieliala, stressitaso ja vallitsevat olosuhteet.

Toinen erektiokeskus on selkäytimessä, joka on miehen tahdosta riippumaton keskus. Se ohjaa siittimestä tulevat aistiärsykkeet joko aivojen kautta takaisin siittimeen tai suoraan takaisin siittimeen, ilman, että aivot ovat mukana tässä ärsykeketjussa. Tämä refleksi-erektio voi siis syntyä ilman yhteyttä keskushermostoon, esimerkiksi selkäydinvammaisilla.

Heikentynyt erektio

Erektiohäiriö määritellään kyvyttömyydeksi saavuttaa tai ylläpitää tyydyttävään seksuaaliseen kanssakäymiseen riittävää erektiota (Lukkarinen, 2006). Ikääntyminen, sydän- ja verisuonitaudit, eturauhassyöpä, krooninen eturauhastulehdus, sukupuolielinten hermotuksen vauriot, eräät neurologiset sairaudet, diabetes, useat lääkkeet, stressi, masennus, parisuhteen ongelmat, traumat, suorituspaineet, ahdistus ja monet muut henkiset tekijät voivat aiheuttaa miehelle eriasteisia ohimeneviä ja pysyviä erektiohäiriöitä. Tupakointi, alkoholin ja joidenkin huumausaineiden liikakäyttö ovat haitallisia miehen erektiokyvylle. Muun muassa liiallinen alkoholin käyttö johtaa hormonitasapainon muutoksiin ja voi aiheuttaa mm. seksuaalisen halun laskua ja erektiokyvyn heikkenemistä.

Lääketieteessä puhutaan orgaanisesta erektiohäiriöstä ja psykogeenisten tekijöiden aiheuttamasta erektiohäiriöstä. Orgaanisen erektiohäiriön yleisin syy on heikentynyt paisuvaisen verenkierto, ja sitä esiintyy erityisesti sepelvaltimotautia sekä diabetesta sairastavilla miehillä (Lukkarinen, 2006). Orgaaniset erektiohäiriöt voivat johtua myös paisuvaiskudoksen sairauksista, anatomisista vioista tai toiminnallisista häiriöistä, joistakin hormonitasapainon häiriöistä sekä eräistä muista sairauksista. Psykogeenisillä tekijöillä tarkoitetaan yleensä psyykkisiä ja psykososiaalisia, eli yksilön mielessä tapahtuvia tai mieltä koskevia, sekä hänen sosiaaliseen ympäristöönsä liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät ovat jokaisen kohdalla erilaisia ja yksilöllisiä. Sekä orgaaniset että psykogeeniset tekijät voivat, joko yksin tai yhdessä, vaikuttaa erektiohäiriön syntyyn.

Erektiohäiriö koetaan eri tavoin

On hyvä muistaa, että erektiohäiriön kokeminen on yksilöllistä ja paras hoito siihen on sellainen, joka lähtee miehen ja hänen kumppaninsa tarpeista. On oleellista pyrkiä ymmärtämään ongelman taustalla olevia syitä, sekä arvioida ja toteuttaa jokaisen kohdalla yksilöllinen hoitomuoto. On myös hyvä muistaa, että seksuaalisuus ei ole pelkästään yhdyntää ja orgasmeja. Erotiikka, hellyys ja intiimi läheisyys voivat tuottaa voimakastakin seksuaalista mielihyvää ja tyydytystä.

Henkinen hyvinvointi ja seksuaalinen halu

Halun syntyyn vaikuttavat monet tilannekohtaiset tekijät. Miehillä on lukuisia suorituspaineita seksin suhteen ja paineet alentavat miehen erektiokykyä merkittävästi. Samaten käytössä olevat seksikyvyt ja -tekniikat vaikuttavat erektion syntyyn. Sitä voi kuvailla ihmisen omana seksuaalisena käsikirjoituksena, joita ovat ne asiat, joista oma seksuaalinen mieli fantasioi, nauttii ja haluaa.

Psyyken merkitystä ei voi vähätellä, joten stressi, paineet ja mieliala kaikki vaikuttavat seksuaaliseen haluun ja kiihottumisen syntyyn. Kiihottumisen puuttuminen voi johtua ihmissuhteen laadusta. Ihmissuhteessa koettu läheisyys ja läheisyyden tarve tai se, miten suhteessaan tulee kohdatuksi seksuaalisella tasolla vaikuttavat merkittävästi kiihottumiseen. Kumppanin eri seksuaaliset mieltymyksen kohteet seksiaktissa tai jopa vastustuksesta sekä monenkasvoiset seksuaaliseen haluttomuuteen liittyvät tekijät ovat yhteydessä haluun ja kiihottumiseen.

Miten erektiohäiriöitä voidaan hoitaa?

Nykyisin erektiohäiriöitä voidaan tehokkaasti hoitaa erilaisilla lääkkeillä. Kirurgisia toimenpiteitä harkitaan ainoastaan silloin, kun muilla menetelmillä ei saavuteta riittävää hoitovastetta tai kun niihin on muu erityinen syy, kuten vamman jälkitila (Virtanen, 2002).

Erektiokyvyn heikentyminen liittyy yleensä ikääntymiseen. Mutta myös miehen elintavoilla on merkittävä rooli erektiokyvyn ylläpitämisessä.

Hyvä yleiskunto vaikuttaa kykyyn rakastella. Liikunta ja fyysisen kunnon koheneminen vaikuttavat myös positiivisesti itsetuntoon ja minäkuvaan.

Myös painon pudottaminen ja lantionpohjalihasten harjoittelu voivat parantaa heikentynyttä erektiota. Lantionpohjalihasten harjoittelu ylläpitää verenkiertoa ja hermostoa, sekä voimistaa lihaksia, joilla on todettu olevan merkitystä erektion ylläpidossa.

Liiallisen alkoholin ja tupakoinnin välttäminen ovat myös keinoja, joilla mies voi vaikuttaa terveyteensä ja erektiokykyynsä.

Stressi pitkään jatkuessaan vaikuttaa myös seksuaaliseen halukkuuteen ja erektiokykyyn. Olisikin olennaista, että stressaavaa elämää elävä ihminen huomaisi muuttaa ja helpottaa elämäntyyliään ajoissa. Liikunta on yksi hyvä keino stressin vähentämiseen.

Seksivälineet erektion apuvälineinä

Seksiapuvälineet, kuten tyhjiö- eli penispumppu ja penisrengas helpottavat erektion muodostumista. Penispumppu lisää peniksen verenkiertoa vaikuttaen näin positiivisesti erektion muodostumiseen ja sen ylläpitoon. Penisrengas puolestaan estää penikseen erektiossa pakkautuneen veren poisvirtauksen.

__LIFTUPBLOCK-C170-P37885__

Erektiohäiriöitä voidaan hoitaa erilaisilla lääkkeillä ja vahvistaa esimerkiksi penispumpun avulla. On kuitenkin tilanteita, jolloin miehen ja hänen kumppaninsa mielestä hoitokeinot eivät ole riittäviä eikä toivottua tulosta saavuteta. Kokeilemisen arvoisia voivat tällöin olla hellyyden, hyväilyn ja hieromasauvan lisäksi ontot strap-on sauvat, jotka toimivat hyvin myös erektiotukina. Erektiotuki on eräänlainen ontto tekopenis, joka asetetaan peniksen päälle ja kiinnitetään kumilenkin avulla joko vyötärölle tai kivesten taakse. Erektiotukia on saatavana erikokoisia ja joissakin niistä on nystyröitä sisä- tai ulkopinnalla.

Apua terapiasta

Erektion erilaiset ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä. On oleellista selvittää erektiohäiriön alkuperä ja siihen vaikuttavat tekijät, sekä hahmottaa erektiohäiriö laajasta, eri elämänalueita ja parisuhdetta koskettavasta näkökulmasta. Seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä mm. seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Myös psykoterapian eri hoitomenetelmistä voi olla apua erektiohäiriön taustalla oleviin tekijöihin.

 

Lähteet:
Lukkarinen (2006) Miehen seksuaaliongelmat. teoksessa Apter, Väisälä, Kaimola (toim.) Seksuaalisuus.
Virtanen J. 2002. Kliininen seksologia. Helsinki: WSOY.

 

 

Lue lisää