Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 
Annun palsta
Onko zoofilia sairaus ja onko se laitonta? Mahdetaanko sitä harrastaa Suomessa kuinkakin paljon? Hei,
Zoofilia on seksuaalinen mieltymys, jossa ihmisen seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu eläimiin. Zoofiliaa kutsutaan parafiliaksi joka tarkoittaa puolestaan yleisistä ja sovinnaisista normeista poikkeavaa seksuaalista mieltymystä. Psykologisessa tautiluokituksessa parafiliat kuuluvat seksuaalisiin käyttäytymis- ja kohdehäiriöihin ja esimerkiksi Zoofilia luokitellaan muuksi sukupuoliseksi kohdehäiriöksi. Psykiatrisen tautiluokituksen mukaan Zoofilia olisi siis "sairaus", mutta asiaa voi tarkastella monelta eri kannalta. Asiaa voi ajatella myös niin, että kyse ei ole sairaudesta vaan yksilön ja yhteiskunnan välis istä mielipide- ja arvoristiriidoista. Mikä on normaalia ja epänormaalia seksuaalista käyttäytymistä? Toisaalta asiaa voidaan ajatella myös kriminalisoinnin kannalta. Se mikä on kriminalisoitua Suomen rikoslaissa, loukkaa tai satuttaa toista elävää olentoa on kiellettyä käyttäytymistä, väärin tms..

Zoofilia ja eläimiin sekaantuminen voivat olla hieman eri asioita. Zoofilia käsittää seksuaalisen mieltymyksen eläimiin jo ajatusten tasolla. Eläimiin sekaantuminen on itse toimintaa. Eläimiin sekaantuminen ei Suomen rikoslain mukaan ole tuomittavaa. Joissain tapauksissa eläimiin sekaantuminen voidaan katsoa eläinsuojelulain perusteella eläinrääkkäykseksi, mutta nähdäkseni harvemmin niin.

Eläimiin sekaantumisen ja/tai zoofilian yleisyydestä Suomessa minulla ei ole tietoa. Kyse on kuitenkin aiheesta, josta ei juurikaan julkisesti puhuta eikä pystytä näin ollen ns. tutkimaan.

Terveisin
Annu
39 / 85