Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Lähes joka kolmas suomalainen haluaisi puhua seksistä avoimemmin kumppaninsa kanssa

Kaalimato.comin tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista arvioi oman kumppanituntemuksensa hyvälle tasolle, mutta erityisesti miehet kaipaavat lisää avointa keskustelua seksistä. Harvimmin seksistä kumppaninsa kanssa keskustelevat vanhemmat sukupolvet.

Kaalimato.comin kyselytutkimuksen mukaan 17 prosenttia suomalaisista uskoo tuntevansa oman seksikumppaninsa mieltymykset erittäin hyvin ja 51 prosenttia melko hyvin. Etenkin suomalaisnaiset kokevat olevansa erinomaisesti perillä seksikumppaninsa toiveista makuuhuoneessa (20 %). Vastaavasti miehistä kumppaninsa erittäin hyvin sanoo tuntevansa yhteensä 14 prosenttia.

– On mahdollista, että naiset tuntevat kumppaninsa mieltymykset keskimäärin paremmin. Kaalimato.comin aikaisemmat tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet, että naiset kokevat miehiä useammin haasteista saada orgasmi, ja naiset myös feikkaavat enemmän orgasmeja. Puhumattomuus seksiin liittyvistä haasteista ja kumppanille annetut väärät signaalit hankaloittavat huomattavasti toisen todellisten mieltymysten tuntemisesta, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.

Alle 25-vuotiaista jopa 21 prosenttia uskoo tietävänsä kumppaninsa mieltymykset seksissä erittäin hyvin. Myös 45–54-vuotiaista sekä 55–64-vuotiaista joka viides (20 %) luottaa oman kumppanituntemuksensa olevan erittäin hyvällä tasolla. Erinomaisiksi kumppanituntijoiksi itsensä kokevat erityisesti naimissa olevat sekä yhdessä asuvat kumppanit. Sinkuista sen sijaan yli kolmannes (35 %) kertoo, ettei vakituista seksikumppania ole, ja näin ollen myös tuntemus toisen mieltymyksistä on vähäistä.

Nuoret keskustelevat seksistä aktiivisimmin

Keskustelut vakituisen seksikumppanin kanssa ovat luonteva tapa oppia toisen mieltymyksistä, toiveista ja tarpeista. Enemmistö, eli lähes kolmannes suomalaisista (31 %), käy lemmenhetkiin liittyviä keskusteluja kumppaninsa kanssa kuukausittaisella tasolla. Seksi ja siihen liittyvät mieltymykset tulevat puheeksi muutamia kertoja vuodessa 23 prosentilla ja viikoittain 21 prosentilla suomalaisista. Aktiivisimmin keskusteluja käydään nuorten, alle 25-vuotiaiden keskuudessa: sekä viikoittaisella että kuukausittaisella tasolla seksistä puhuu 37 prosenttia.

– Parisuhteessa seksistä olisi tärkeää puhua rennoissa merkeissä ja jatkuvasti normaalin arkisen keskustelun lomassa, eikä vain silloin, kun seksielämässä on joitakin haasteita, Lavikainen muistuttaa.

Vaikka alle 25-vuotiaiden lisäksi myös vanhempi ikäpolvi kokee tuntevansa oman seksikumppaninsa mieltymykset todella hyvin, suuri osa heistä ei keskustele toistensa kanssa seksistä ja seksuaalisuudesta kovinkaan usein. Esimerkiksi 55–64-vuotiaista joka neljäs (25 %) ja yli 65-vuotiaista 26 prosenttia keskustelee vakituisen kumppaninsa kanssa seksiin liittyvistä mieltymyksistä harvemmin kuin kerran vuodessa, kun alle 25-vuotiaista yhtä satunnaisesti aiheesta keskustelee vain kuusi prosenttia.

– Joskus saatamme uskoa tuntevamme kumppanimme paremmin kuin todellisuudessa tunnemmekaan. Klassinen esimerkki on pidempiaikainen parisuhde, jossa osapuolet uskovat pitkän historiansa takia tuntevansa toisensa kuin omat taskunsa. Ihminen jatkaa kuitenkin psyykkistä kehittymistään, jonka lisäksi vanhetessamme kehossamme tapahtuu terveydellisiä muutoksia. Tunteakseen tutunkin ihmisen, täytyy hänen kanssaan ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä vuodesta toiseen, Lavikainen sanoo.

Tarvetta suoralle puheelle

Kyselytutkimuksen tuloksissa korostuu suomalaisten aito halukkuus ja tarve käydä keskustelua intiimeistä asioista yhdessä jonkun toisen ihmisen kanssa. Lähes kolmannes (32 %) haluaisi keskustella avoimemmin seksistä oman kumppaninsa kanssa. Erityisesti miehet toivovat avoimempaa keskusteluyhteyttä kumppaninsa kanssa (miehet 37 %, naiset 28 %).

– Jotkut miehet voivat olla naisia avoimempia puhumaan itse seksistä ja siihen liittyvistä toiveista ja haasteista, kun taas naiset saattavat kaivata miehiltä avoimempaa keskustelua tunteista, Lavikainen arvelee.

Suomalaisista 13 prosenttia kaipaa parempaa keskusteluyhteyttä myös ystäviensä kanssa. Tarvetta ammattilaisten kanssa käydylle keskustelulle koetaan jonkin verran kaikissa ikäryhmissä. Esimerkiksi alle 25-vuotiaista kahdeksan prosenttia haluaisi puhua avoimemmin seksistä joko seksuaaliterapeutin tai jonkun muun ammattilaisen kanssa.

– Ulkopuolisen ammattilaisen puheille voi ja kannattaakin hakeutua kaikissa henkilön omaan tai parisuhteen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kuten vaikkapa haluttomuus tai kommunikaatio-ongelmat. Ammattilaisen kanssa keskustellessa asioista on mahdollista nähdä sellaisia puolia, joita ei itse välttämättä tulisi huomanneeksi ajatella. Keskusteluapua kannattaa reippaasti hakea, vaikka haasteet eivät olisi vielä saaneet suuria mittasuhteita, Lavikainen rohkaisee.Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan suomalaisten seksielämää ja seksuaalisuutta käsittelevään kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhti-toukokuussa 2020. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on kansallisesti edustava.  

 

Lisätietoja:

Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected], +358 50 56 43 661 

Mieltymykset ja niistä puhuminen

Kuinka hyvin uskot tuntevasi seksikumppanisi mieltymykset seksissä? (%, n=864)

Kaikki
Erittäin hyvin 17 %
Melko hyvin 51 %

Mies
Erittäin hyvin 14 %

Nainen
Erittäin hyvin 20 %

3544 vuotta
Erittäin hyvin 13 %
Melko hyvin 60 %

5564 vuotta
Erittäin hyvin 20 %
Melko hyvin 43 %

Sinkut
Minulla ei ole vakituista seksikumppania 35 %

Seurustelen, asumme yhdessä
Erittäin hyvin 17 %
Melko hyvin 67 %

 

Kuinka usein puhutte seksistä ja seksiin liittyvistä mieltymyksistä vakituisen seksikumppanisi kanssa? (%, n=779)

Kaikki
Viikoittain 21 %
Kuukausittain 31 %
Muutaman kerran vuodessa 23 %
Vuosittain 2 %
Harvemmin 17 %
Emme koskaan puhu seksistä tai seksuaalisuuteen liittyvistä mieltymyksistä 6 %

<25 vuotta
Viikoittain 37 %
Kuukausittain 37 %

+65 vuotta
Viikoittain 12 %
Harvemmin kuin kerran vuodessa 26 %

Seurustelen, asumme erillään
Viikoittain 33 %
Kuukausittain 36 %

Naimisissa
Viikoittain 15 %
Kuukausittain 27 %

Haluaisitko puhua seksistä avoimemmin jonkun kanssa? (%, n=1000)

Kaikki
Kyllä, kumppanini 32 %
Kyllä, ystävien 13 %

Miehet
Kyllä, kumppanini 37 %

Naiset
Kyllä, kumppanini 28 %

<25 vuotta

Kyllä, seksuaaliterapeutin tai muun ammattilaisen kanssa 8 %

Seurustelen, asumme erillään
Kyllä, kumppanini kanssa 45 %
Kyllä, ystävien kanssa 18 %


 

Lue lisää