Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Mystim Pure Vibes 3 käyttöohje

Kontrolliyksikön asetukset:

 • Ohjelma (mode, keskellä) napista voit valita joko valmiin ohjelman (B tai M) tai manuaalisäädön (N). Kontrolliyksikkö käynnistetään kääntämällä ylhäällä olevia voimakkuussäätimiä myötäpäivään, kunnes kuuluu napsahdus. Vastaavasti tuote suljetaan kääntämällä säätimiä vastapäivään.
 • Impulssin leveys (pulse widht, vasemman puoleinen säädin) määrää yhden impulssin keston. Säätämällä impulssin leveyttä yhdessä jännitteen voimakkuuden kanssa, laitteella on mahdollista stimuloida kehon eri osia ja niiden hermoja.
 • Impulssin toistumistiheyttä (pulse rate, Hz, oikean puoleinen säädin) säätämällä vaikutetaan siihen, kuinka usein laite sykähtelee iholla. Saadaksesi aikaan kutittelevan, vibraattorimaisen kokemuksen, käytä korkeampaa toistumistiheyttä (alkaen 80 hertsistä). Näin tiheä toistuminen kutittaa, koska hermot eivät kykene erottelemaan erillisiä impulsseja. Jos taas tahdot sykkivämmän kokemuksen, käytä matalaa toistumistiheyttä (noin 10 hertsiä tai vähemmän). Näin tunnet yksittäiset impulssit.
 • Voimakkuutta (intensity control, pyörösäätimet laitteen päällä) säätelemällä säädät yksittäisen impulssin voimakkuutta. Voimakkuuden kokeminen on yksilöllistä, joten itsellesi sopivan voimakkuuden löydät vain kokeilemalla. Muista, että impulssin ei koskaan tule aiheuttaa kipua tai olla muuten epämiellyttävä. Yleisesti ottaen hermoärsytyksen ei koskaan tule johtaa lihassupistukseen tai lihaskramppiin. Voit kuitenkin turvallisesti säätää voimakkuutta niin kauan kunnes lihassupistelua esiintyy. Kun saavutat tämän pisteen, palaa edelliselle voimakkuuden tasolle.

Ohjelmat:
B-ohjelma: Ohjelma koostuu yksittäisistä 7-10 impulssin sarjoista. Halutessasi voit säätää voimakkuutta.
N: manuaalisäätö, ”normaali”.
M-ohjelma: Voimakkuus vaihtelee jatkuvasti, jotta hermot eivät ehdi tottua. Jos nostat voimakkuutta matalan voimakkuuden aikana, tee se maltillisesti, jottet menetä vaihtelun tunnetta.

Pariston asettaminen:
Vedä suojakansi varovasti irti alakautta, aseta paristo paikalleen ja laita suojakansi takaisin paikalleen.

Elektrodien asettaminen ja poistaminen:
1) Puhdista iho ja poista häiritsevät karvat leikkaamalla (älä sheivaa!).
2) Yhdistä johdot elektrodeihin.
3) Poista elektrodien suojakalvot ja aseta elektrodit varovasti iholle.
4) Poistettaessa elektrodeja, kohota elektrodeja varovasti kulmasta ja vedä pois iholta varovasti. Älä vedä johdosta.
5) Kiinnitä elektrodit uudestaan suojapapereihinsa ja irrota tämän jälkeen johdot huolellisesti.

Varoitukset:

 • Mystim-EMS -tuotteita tulee käyttää vain suunniteltuun tarkoitukseen. Kaikki ohjeiden vastainen käyttö on kiellettyä.
 • Käytä vain Mystim-sarjaan kuuluvia ja suositeltuja tuotteita.
 • Älä käytä Mystim-EMS -sähköimpulssituotteita, jos sinulla on elektronisia tai metallisia implantteja, kuten sydämen tahdistin tai jos olet raskaana.
 • Älä aseta elektrodia kurkunpään alueelle (sähköimpulssi voi aiheuttaa tahattoman lihaskrampin tälle alueelle).
 • Älä käytä tuotetta, jos kuljetat ajoneuvoa tai käytät tarkkuutta vaativia laitteita.
 • Pidä Mystim-EMS -tuotteet pois lasten ulottuvilta.
 • Sulje laite aina ennen kuin laitat tai poistat elektrodeja iholta.
 • Älä käytä tuotetta tilassa, jossa on herkästi syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja.
 • Jos sinulla esiintyy ihoärsytystä, älä käytä tuotetta ennen kuin ihoalue on tervehtynyt.
 • Älä laita elektrodeja silmiin, suuhun tai korvien yläpuolelle.
 • Älä koskaan kytke elektrodeja siten, että sähkövirta kulkee aivojen tai sydämen läpi.
 • Tuotetta voidaan käyttää kivunlievitykseen vain lääkärinvalvonnassa ja ohjeilla.
 • Älä muuta sähkövirran kulkusuuntaa tai tee muita muutoksia laitteeseen.

Puhdistaminen ja säilyttäminen:

 • Tuote voidaan puhdistaa alkoholipitoisilla puhdistusaineilla. Puhdistusainetta ei tule päästää paristokoteloon tai johtoihin. Laitetta ei tule kastella tai altistaa suurille määrille muita nesteitä.
 • Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
 • Säilytä viileässä ja kuivassa.
 • Tuotteen toimintakunto tulee tarkistaa säännöllisesti. Tämän voi tehdä vain ammattitaitoinen henkilö.
 • Tarkista tuotteen kunto silmämääräisesti (ehjät johdot, elektrodit) kuitenkin aina ennen käyttöä.
 • Tuote tulee hävittää ongelmajätteenä.

 

 

Lue lisää