Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Nämä asiat saavat suomalaiset kiihottumaan

Nämä asiat saavat suomalaiset kiihottumaan

Suomalaiset kokevat kumppanin kiihottumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kumppanin kanssa seksuaalisesti eniten kiihottavimmiksi asioiksi. Kiihottumisen suurimpina esteinä pidetään omaa stressiä ja kumppanin haluttomuutta, selviää Kaalimato.comin teettämästä tutkimuksesta. Myös epähygieenisyys, ongelmat parisuhteessa ja omat suorituspaineet tekevät kiihottumisesta vaikeaa. Kiihottumisen kannalta tärkeimmiksi aisteiksi nousivat tunto- ja näköaisti.

Kaalimato.com tutki suomalaisten asenteita ja käyttäytymistä liittyen seksuaalisuuteen ja seksivälineisiin. Lähes joka toinen suomalainen pitää kumppanin kiihottumista erittäin kiihottavana. Suomalaisista 37 prosenttia pitää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta kumppanin kanssa erittäin kiihottavana. Joka viidennen suomalaisen mielestä kumppanin tuoksu on erittäin kiihottavaa.

"Tutkimustulokset tukevat yleistä ymmärrystä siitä, että seksi perustuu parisuhteessa toimiakseen turvallisuuteen ja hyväksytyksi tulemisen tunteeseen. On tavallista, että kumppanin kiihottuminen kiihottaa myös itseä. Se paitsi lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta myös antaa toiselle varmistuksen siitä, että hän osaa toimia seksissä kumppania kiihottavalla tavalla", Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.

Muita erittäin kiihottavia asioita suomalaisten mielestä ovat eroottisen materiaalin katselu, kumppanin pukeutuminen, kumppanin fantasiat, seksivälineet ja tuhmien puhuminen.

"Visuaalisuus kuuluu olennaisena osana seksiin, joten on luonnollista, että eroottisen materiaalin katselu ja pukeutuminen vaikuttavat kiihottumiseen. Lisäksi fyysistä kiihottumista voi halutessaan edistää muun muassa seksilelujen avulla", Lavikainen kertoo.

Stressi ja haluttomuus ovat suurimpia kiihottumisen esteitä

Yli puolet suomalaisista kokee oman stressin tai kumppanin haluttomuuden suurimpina kiihottumisen esteinä. Jopa 71 prosenttia naisista kokee oman stressin häiritsevän petipuuhissa, kun taas miehistä vain 62 prosenttia on tätä mieltä. Miehistä 60 prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että kumppanin haluttomuus on kiihottumisen esteenä. Naisista näin kokee vain 48 prosenttia.

"Stressi ja muut paineet ovat tyypillisiä seksielämän haasteita. Jos kiihottumisessa on pitkäaikaisia ongelmia, tulisi mahdollisten toiminnallisen häiriöiden vaikutus sulkea pois asiantuntevan lääkärin kanssa", Lavikainen ohjeistaa.

"Haluttomuus on parisuhteessa ajoittain esiintyvänä kuitenkin tavallista. Jos kumppanin tekee toisinaan vähemmän mieli seksiä, on kuitenkin hyvä pitää omista seksuaalisista tarpeistaan huolta esimerkiksi itsetyydytyksen avulla", hän korostaa.

Joka toisen mi0lestä myös kumppanin epähygieenisyys on este kiihottumiselle. Ongelmat parisuhteessa, oma epähygieenisyys sekä omat suorituspaineet ovat myös tyypillisiä tekijöitä, jotka vaikeuttavat kiihottumista. Noin joka neljännes suomalaisista onkin melko tai täysin samaa mieltä siitä, että seksi aiheuttaa heille paineita.

"Seksuaalista halua voi parhaiten ylläpitää keskustelemalla omista ja kumppanin mieltymyksistä sekä huolehtimalla fyysisestä läheisyydestä kuten kosketuksesta myös ilman että sen tarvitsee johtaa seksiin. Myös kumppanin arkipäiväinen huomioinen, kuten rakkauden ilmaiseminen ja pienten arkisten huomionosoitusten antaminen on olennaista, "hän jatkaa.

Suomalaisten enemmistö, 71 prosenttia, on sitä mieltä, että tunto on kiihottumisen kannalta tärkein aisti. Vajaa neljännes pitää tärkeimpänä aistina näköä ja viisi prosenttia hajua.

Lisätietoja: Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected], +358 50 56 43 661

Kaalimato.com on Suomen suurin, hauskin ja luotettavin seksikauppa. www.kaalimato.com

Mitkä asiat koet seksuaalisesti kiihottavina? (n=1187) Tässä mainittu vastaajat, jotka asteikolla 1-5 vastasivat 5 = erittäin kiihottava
1. Kumppanin kiihottuminen 47 %
2. Yhteenkuuluvuuden tunne kumppanin kanssa 37 %
3. Kumppanin tuoksu 21 %
4. Eroottisen materiaalin katselu (esim. lehdet, videot, internet) 17 %
5. Kumppanin pukeutuminen 14 %
6. Kumppanin fantasiat 11 %
7. Seksivälineet 9 %
8. Tuhmien puhuminen 9 %
9. Kiinni jäämisen vaara 6 %
10. Roolileikit 5 %
Joku muu 23 %

Mitkä asiat näistä koet kiihottumisen esteenä? (n=1187 %)
1. Oma stressi 66 %
2. Kumppanin haluttomuus 54 %
3. Kumppanin epähygieenisyys 49 %
4. Ongelmat parisuhteessa 41 %
5. Oma epähygieenisyys 39 %
6. Omat suorituspaineet 37 %
7. Kumppanin ulkonäkö 14 %
8. Kumppanin yliaktiivisuus 13 %
9. Tekemättä jääneet työt (ammattiin liittyvät) 12 %
10. Tekemättä jääneet kotityöt (esim. siivous tai tiskaus) 10 %
11. Kumppanin toiveet seksin suhteen 6 %
12. Joku muu, mikä 4 %
Ei mikään yllä olevista 7 %

Laita nämä aistit tärkeysjärjestykseen kiihottumisen kannalta (n=1187) (Tässä mainittu 1. sijalle asetetut)
• Tunto 71 %
• Näkö 23 %
• Haju 5 %
• Kuulo 1 %
• Maku 0 %

Mitä mieltä olet seuraavista seksuaalisuuteen liittyvistä väittämistä? (n=1187) Seksi aiheuttaa minulle paineita
• Täysin samaa mieltä 3 %
• Melko samaa mieltä 21 %
• En samaa enkä eri mieltä 22 %
• Melko eri mieltä 25 %
• Täysin eri mieltä 26 %

 

 

Lue lisää
error.jsp EXCEPTION:
org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/dc/frags/category/../mainpage/mp_showroom_prod2.jsp] at line [58] 55: +" src=\"" +mps_imgDataSrcUrl2 +"\" alt=\"" +mps_pNameEscaped +"\"> "); 56: 57: } 58: out.print(""); 59: 60: if(prod.isDiscountActive()) { 61: double perc = 100*(1- prod.getCheapestProductVersion().getDiscountPrice()/prod.getCheapestProductVersion().getPrice()); Stacktrace: at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:610) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:489) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at fi.kentonec.webshop.servlet.WebshopServlet.processCall(WebshopServlet.java:1130) at fi.kentonec.webshop.servlet.WebshopServlet.service(WebshopServlet.java:703) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at fi.kentonec.webshop.servlet.FriendlyLinkServlet.service(FriendlyLinkServlet.java:148) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:359) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:433) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:889) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1735) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/dc/frags/category/../mainpage/mp_showroom_prod2.jsp] at line [58] 55: +" src=\"" +mps_imgDataSrcUrl2 +"\" alt=\"" +mps_pNameEscaped +"\"> "); 56: 57: } 58: out.print(""); 59: 60: if(prod.isDiscountActive()) { 61: double perc = 100*(1- prod.getCheapestProductVersion().getDiscountPrice()/prod.getCheapestProductVersion().getPrice()); Stacktrace: at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:610) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:499) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:578) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:517) at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:994) at org.apache.jsp.ok_jsp._jspService(ok_jsp.java:7110) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) ... 47 more Caused by: java.lang.NullPointerException at org.apache.jsp.dc.listcategory_jsp._jspService(listcategory_jsp.java:2803) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) ... 60 more Pahoittelut, palvelussa tapahtui odottamaton virhe.
Jos näet tämän viesin, ilmoita asiasta ystävällisesti ylläpidollemme [email protected]

Takaisin etusivulle