Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Seksi on monin tavoin parempaa ruuhkavuosina

Seksi on monin tavoin parempaa ruuhkavuosina

Yli puolet suomalaisista lapsiperheellisistä on sitä mieltä, että luottamus kumppaniin kasvaa ruuhkavuosina ja kumppanin kanssa lähentyminen on tehnyt seksistä parempaa, selviää Kaalimato.comin tuoreesta tutkimuksesta. Seksiä on ruuhkavuosina harvemmin, mutta enemmistön mielestä se auttaa jaksamaan kiireessä. Seksuaaliterapeutti antaa vinkit sujuvaan seksielämään ruuhkavuosina.

Kaalimato.com tutki kesällä 2018 suomalaisten asenteita ja käyttäytymistä liittyen seksuaalisuuteen ja seksivälineisiin. Yli puolet (59 %) lapsiperheellisestä suomalaisesta on sitä mieltä, että luottamus kumppaniin vain vahvistuu pikkulapsiajan tiimellyksessä.  Lähes 60 prosenttia lapsiperheellisistä kokee, että seksi on parempaa, kun pikkulapsiarki on tehnyt kumppaneista läheisempiä.

  • Lapsen saamisen myötä kumppanien välinen suhde usein syvenee. Yhdessä koetun synnytyksen ja lapsiarjen myötä toista voi oppia ymmärtämään ja arvostamaan entistä enemmän. Vanhemman rooli voi tuoda kumppanista esiin uusia, hyviä puolia. Luottamuksen lisääntyminen, yhteenkuuluvuuden tunne ja molemminpuolinen kunnioitus lähentävät kumppaneita, jolla puolestaan on myönteinen vaikutus seksiin, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen

Raskaus ja synnytys muuttavat naisen kehoa. Lapsen syntymän jälkeinen arki onkin myös henkisen kasvun aikaa, jossa omaan kehoon tutustutaan uudelleen sekä yksin että yhdessä kumppanin kanssa. Tutkimuksessa nousi esiin, että joka kolmas mies kokee oman kumppanin vaikuttavan äitiyden jälkeen jopa entistä haluttavammalta.

  • Naisen suhde omaan kehoon usein syvenee ja muuttuu armollisemmaksi raskauden ja synnytyksen myötä. Tämä voi näkyä naisessa parempana seksuaalisena itsetuntona ja itsevarmuutena, joka puolestaan voi lisätä kumppanin seksuaalista halukkuutta, Lavikainen kertoo.

Seksin määrä vähenee, mutta aikataulutus auttaa

Lasten saanti tuo seksielämään myös omat haasteensa. Joka toinen lapsiperheellisistä on sitä mieltä, että lasten saannin myötä seksin määrä on vähentynyt. Miehiä (33 %) seksin vähentyminen häiritsee useammin kuin naisia (23 %). Vajaa viidennes naisista kokee, että synnytyksestä aiheutuneet fyysiset komplikaatiot hankaloittavat seksin harrastamista.

  • On luonnollista, että naisten seksihalut heräävät synnytyksen jälkeen miehiä hitaammin. Yhdynnät voidaan aloittaa synnytyksen jälkeen, kun kipu ja arkuus ovat hävinneet. On täysin yksilöllistä, kuinka kauan yhdynnöistä halutaan pidättäytyä. Tapoja osoittaa rakkautta, kokea läheisyyttä ja seksuaalista nautintoa on kuitenkin paljon muitakin kuin yhdyntä, Lavikainen muistuttaa.

Seksin vähentymiseen vaikuttaa myös se, ettei pariskunnilla ole yhä lailla aikaa ja mahdollisuuksia seksin harrastamiseen kuin ennen lapsia. Vastaajista  yli kolmannes (36 %)kertoo joutuvansa aikatauluttamaan seksihetket aikaisempaa tarkemmin lasten saannin jälkeen.

  • On luonnollista, että jo tieto lasten läsnäolosta kodissa voi vähentää seksihaluja, vaikka puhtia petipuuhiin riittäisikin. Rentoutumista ja sopivaan tunnelmaan virittäytymistä voivat häiritä myös väsymys ja stressi. Kumppanin huomioimisen ohella jokaisen tulisikin ruuhkavuosina yrittää parhaansa mukaan pitää huolta myös omasta itsestään ja omaan jaksamiseen vaikuttavista asioista, kuten riittävästä unesta tai liikunnasta. Hyvinvoivassa kehossa myös seksihalut voivat olla paremmin läsnä, Lavikainen muistuttaa.

Seksi on hyvä tapa rentoutua iltaisin

Puolet lapsiperheellisistä kokee seksin olevan hyvä tapa rentoutua iltaisin lasten jo mentyä nukkumaan. Lapsiperheelliset käyttävät seksivälineitä useammin yhdessä (13 %) kuin yksin (8 %). Seksivälineistä pariskunta voi saada apua luonnollisten seksihalujen löytymiseen tai uusien tuulien etsintään vällyjen alla. Lapsiperheellisistä lähes kolmannes (30 %) kertoo saaneensa seksivälineistä jonkinlaista apua orgasmin saamiseen.

  • Omiin ja yhteisiin seksihetkiin voi tuoda lisämaustetta seksivälineillä heti kun hyvältä tuntuu. Liukuvoide toimii hyvänä apuna yhdyntöjen palatessa elämään synnytyksen jälkeen, sillä erityisesti imettävillä äideillä limakalvot saattavat olla tavallista kuivemmat. Geishakuulien avulla kannattaa pitää yllä tärkeitä lantionpohjalihaksia, jotka paitsi huolehtivat pidätyskyvystä myös tuovat lisää nautintoa seksiin, Lavikainen neuvoo.

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:n  analysoimaan kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internetpaneelissa kesäkuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1 000 iältään yli 18-vuotiasta suomalaista, ja lähtöotos on kansallisesti edustava.

Annukan vinkit sujuvaan seksielämään ruuhkavuosina:

1. Pidä omasta hyvinvoinnistasi huolta.
Seksuaalisuus voi paremmin, kun keho ja mieli ovat tasapainossa, joten uneen, liikkumiseen ja itselle tärkeisiin asioihin kannattaa panostaa kiireisessä arjessakin.

  1. Keskustelkaa kiireisen arjen haasteista. Molemminpuolinen ymmärrys toisen pään sisällä käyvästä myllerryksestä elämänmuutoksen keskellä helpottaa ja pitää yllä kumppanien välistä yhteyttä.
  2. Suhtautukaa seksielämäänne uteliaasti. Naisen keho muuttuu raskauden ja synnytyksen myötä, joka voi saada myös seksin tuntumaan erilaiselta. Etsikää uusia tapoja kokea ja tuottaa läheisyyttä sekä tyydyttää kumppania.

Lisätietoja:
Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected] , +358 50 56 43 661

Kaalimato.com on Suomen suurin, hauskin ja luotettavin seksikauppa. www.kaalimato.com


Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen lapsiperhearkeen/ ruuhkavuosiin ja seksin harrastamiseen? (n=533, %, kysytty niiltä, joilla on lapsia)


Luottamus kumppaniin kasvaa
Täysin samaa mieltä 20 %
Samaa mieltä 39 %
En samaa enkä eri mieltä 22 %
Eri mieltä 4 %
Täysin eri mieltä 3 %
En osaa sanoa 12 %

 Kumppanin kanssa lähentyminen on tehnyt seksistä parempaa
Täysin samaa mieltä 22 %
Samaa mieltä 36 %
En samaa enkä eri mieltä 22 %
Eri mieltä 5 %
Täysin eri mieltä 3 %
En osaa sanoa 13 %

 Seksi auttaa jaksamaan kiireessä
Täysin samaa mieltä 16 %
Samaa mieltä 35 %
En samaa enkä eri mieltä 25 %
Eri mieltä 6 %
Täysin eri mieltä 5 %
En osaa sanoa 13 %


Harrastamme seksiä harvemmin
Täysin samaa mieltä 20 %
Samaa mieltä 30 %
En samaa enkä eri mieltä 20 %
Eri mieltä 11 %
Täysin eri mieltä 7 %
En osaa sanoa 12 %

Seksi on hyvä tapa rentoutua iltaisin, kun saamme lapset nukkumaan
Täysin samaa mieltä 15 %
Samaa mieltä 35 %
En samaa enkä eri mieltä 25 %
Eri mieltä 4 %
Täysin eri mieltä 5 %
En osaa sanoa 16 %

Seksi on parempaa
Täysin samaa mieltä 11 %
Samaa mieltä 27 %
En samaa enkä eri mieltä 34 %
Eri mieltä 8 %
Täysin eri mieltä 5 %
En osaa sanoa 14 %


Joudumme aikatauluttamaan seksihetket aiempaa tarkemmin
Täysin samaa mieltä 11 %
Samaa mieltä 25 %
En samaa enkä eri mieltä 21 %
Eri mieltä 13 %
Täysin eri mieltä 15 %
En osaa sanoa 16 %

Harrastamme vähemmän seksiä, mutta se ei haittaa ja uskon sen olevan ohimenevää
Täysin samaa mieltä 7 %
Samaa mieltä 26 %
En samaa enkä eri mieltä 28 %
Eri mieltä 14 %
Täysin eri mieltä 11 %
En osaa sanoa 15 %

 

Harrastamme vähemmän seksiä, ja se häiritsee minua
Täysin samaa mieltä 10 %
Samaa mieltä 19 %
En samaa enkä eri mieltä 28 %
Eri mieltä 19 %
Täysin eri mieltä 11 %
En osaa sanoa 13 %

 

Kumppanini vaikuttaa äitinä/ isänä entistä haluttavammalta
Täysin samaa mieltä 6 %
Samaa mieltä 20 %
En samaa enkä eri mieltä 37 %
Eri mieltä 9 %
Täysin eri mieltä 7 %
En osaa sanoa 21 %

Synnytyksestä aiheutuneet fyysiset komplikaatiot hankaloittavat seksin harrastamista
Täysin samaa mieltä 4 %
Samaa mieltä 14 %
En samaa enkä eri mieltä 20 %
Eri mieltä 17 %
Täysin eri mieltä 28 %
En osaa sanoa 17 %

 

Seksi tuntuu suorittamiselta
Täysin samaa mieltä 4 %
Samaa mieltä 13 %
En samaa enkä eri mieltä 22 %
Eri mieltä 27 %
Täysin eri mieltä 21 %
En osaa sanoa 13 %

Harrastamme seksiä useammin
Täysin samaa mieltä 3 %
Samaa mieltä 9 %
En samaa enkä eri mieltä 25 %
Eri mieltä 30 %
Täysin eri mieltä 20 %
En osaa sanoa 14 %

Lue lisää