Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa yksilöllisen seksuaalisen kiinnostuksen kohteita. Se tarkoittaa sitä, keneen ihastumisen ja rakastumisen tunteet suuntautuvat ja millaisista asioista saa seksuaalista mielihyvää. Seksuaalinen suuntautuneisuus on osa ihmisen seksuaalista minäkuvaa, se on ihmisen perusominaisuus. Ihmisistä kasvaa yleisimmin bi-, hetero- tai homoseksuaaleja. Seksuaalinen identiteetti voi muuttua elämän aikana. Seksuaalisuutta ilmaistaan eri tavoin eri iässä, ja myös ihastumisen kohteet voivat vaihdella.

Seksuaalisuus on hyvin joustava ominaisuus, se kehittyy ja muovautuu ihmisen elämänkaaren mukana. On hyvin tavallista, että mielenkiinto kohdistuu monenlaisiin asioihin varsinkin nuorena, jolloin vasta rakennetaan omaa aikuista seksuaalisuutta.

Heteroseksuaalisuus

Heteroseksuaalisuus (alk. kreik. heteros, erilainen) on seksuaalista vetovoimaa ensisijaisesti tai pelkästään vastakkaiseen sukupuoleen. Heteroseksuaalisuus on yleisin seksuaalinen suuntautuminen ja monissa yhteiskunnissa sitä pidetään sosiaalisena normina.

Homoseksuaalisuus

Homoseksuaalisuus on sitä, että yksilö virittyy romanttisesti, eroottisesti ja/tai seksuaalisesti pääsääntöisesti samaa sukupuolta olevaan ihmiseen. Homoilla arkikielessä tarkoitetaan usein miehiä, naisista taas käytetään nimitystä lesbo.

Yksilön tunne-elämän ja tarpeiden kannalta ei ole mitään eroa siinä, kohdistuvatko voimakkaimmat tunteet samaa vai eri sukupuolta oleviin. Niin kuin heterosuhteissakin on homo -ja lesbosuhteissa kyse tarpeesta olla haluttu ja rakastettu, tarpeesta toteuttaa omaa haluaan ja rakkauttaan, halusta kokea syvää turvallisuutta ja mahdollisuudesta rakentaa yhteistä tulevaisuutta itse valitsemansa ihmisen kanssa.

Kaikissa kulttuureissa, kaikkina aikoina, on ollut niin romanttisia, eroottisia kuin seksuaalisiakin suhteita sekä eri että samaa sukupuolta olevien välillä. Se, miten ne on luokiteltu ja miten niihin on suhtauduttu, on vaihdellut. Suomessa 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden väliset homoseksuaaliset suhteet sallittiin 1971. 1.3.2002 alkaen Suomessa tuli voimaan laki, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat rakastavaiset saivat mahdollisuuden rekisteröidä parisuhteensa.

Läheskään kaikki, joiden intiimi tunne-elämä ja/tai seksuaalinen käyttäytyminen suuntautuu samaa sukupuolta oleviin, ei kuitenkaan ole koskaan omaksunut homo-, lesbo-, tai bi-identiteettiä. Osa kokee tällaiset tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvät identiteetit keinotekoisina ja rajoittavina. Toiset kokevat ne edelleenkin liian negatiivistesti värittyneinä, peläten, että avoimuuteen liittyy riski sosiaalisen aseman menettämisestä. Toisaalta monet ovat kokeneet nämä identiteetit helpottavina, niiden avulla he ovat löytäneet veraisryhmän, identiteetit, jotka ovat auttaneet ymmärtämään omaa tunne-elämää. Identiteettien avulla on voinut suuntautua mielekkääseen tulevaisuuteen.

Homojen ja lesbojen ihmissuhteiden kirjo on vähintään yhtä suuri kuin heteroseksuaaleillakin. Osa rakentaa pysyviksi tarkoitettuja romanttisesti latautuneita kiinteitä parisuhteita, osa taas viihtyy paremmin avoimemmissa suhteissa, joissa esimerkiksi seksuaalinen uskollisuus ei ole parisuhteen turvallisuuden mittari. Vanhemmuus on myös monille homoille ja lesboille merkittävä kysymys elämässä.

Biseksuaalisuus

Biseksuaali kokee eroottista ja emotionaalista vetovoimaa sekä miehiin että naisiin ja/tai transihmisiin. Bi-ihminen voi ihastua, rakastua, kaivata hellyyttä, läheisyyttä, rakkautta, seksiä, kumppanuutta tai joitakin näistä sukupuolesta riippumatta tietyltä ihmiseltä tai tietyiltä ihmisiltä. Jotkut biseksuaalit kokevat ihastuvansa itseään viehättäviin miehiin ja naisiin, toiset kokevat ihastuvansa itseään viehättäviin ihmisiin tai mieheyden ja naiseuden yhdistelmiin ihmisissä. Useimmiten biseksuaalia kiinnostaa eroottisesti enemmän jompi kumpi sukupuoli; toisinaan häntä kiinnostavat yhtä paljon kummankin sukupuolen jäsenet. Biseksuaali voi myös kokea eroottisen kiinnostuksensa eri sukupuoliin joustavaksi ja muuttuvaksi eri elämänvaiheissaan, ehkä useammin kuin homo- ja heteroseksuaalit.

Biseksuaalinen identiteetti oli hyvin harvinainen ennen 1980-luvun loppua. Sitä on jopa väitetty muoti-ilmiöksi ja että biseksuaalisina itseään pitävät henkilöt ovat pohjimmiltaan hetero- tai homoseksuaalisia.Toisinaan biseksuaalisuus nähdään kokeiluna tai kehityksen vaiheena ja monesti biseksuaalisia tunteita ilmeneekin murrosiän aikana. Kaikkiaan biseksuaalisuuden uskotaan kuitenkin olevan yleisempää kuin homoseksuaalisuuden.

Aseksuaalisuus

Aseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalisen kiinnostuksen tai halun puuttumista. Yksinkertaisimmillaan aseksuaali on henkilö, jota seksi tai siihen liittyvät asiat eivät kiinnosta, tai jossa seksiin liittyvät asiat (esim. pornografia) eivät herätä tunteita, kiinnostusta tai toimintaa. Termin määritelmästä on monia versioita, koska ei ole yksiselitteisesti hahmoteltavissa, onko aseksuaalisuus seksuaalinen häiriö vai seksuaalisen suuntautumisen muoto. Monien aseksuaaleiksi itsensä määrittelevien mielestä kyse on vain seksuaalisesta suuntautumisesta, koska seksuaalisen halun puuttuminen ei aiheuta heille mitään ongelmia.

 

Lähteet:
Wikipedia (https://fi.wikipedia.org/wiki/Seksuaalinen_suuntautuminen)
SETA (https://seta.fi/sateenkaaritieto/seksuaalinen-suuntautuminen/)

 

 

Lue lisää