Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Suomalaisten mielestä seksi paranee iän myötä

Suomalaisten mielestä seksi paranee iän myötä

Puolet suomalaisista on sitä mieltä, että seksistä tulee parempaa ja estottomampaa iän myötä, selviää Kaalimato.comin teettämästä tuoreesta tutkimuksesta. Seksi kiinnostaa vähemmän vanhemmiten – yli 60-vuotiasta noin puolet on tätä mieltä. Seksuaaliterapeutin mukaan tämä ei kuitenkaan ole välttämättä kielteinen asia.

Kaalimato.com tutki suomalaisten asenteita ja käyttäytymistä liittyen seksuaalisuuteen ja seksivälineisiin. Joka toinen suomalainen vastaaja on sitä mieltä, että seksi paranee iän myötä. Erityisesti neli- ja viisikymppisistä lähes 70 prosenttia on tätä mieltä.

"Tämä on ilahduttava tutkimustulos. Ihmiset rupeavat usein iän myötä arvostamaan parisuhteessa syvempiä seikkoja, keskittyvät vähemmän ulkoisiin seikkoihin, kuten vaikkapa ulkonäköön, ja osaavat olla niin sanotusti omia itseään ja nauttivat seksistä enemmän. Moni löytää parisuhteen seksistä iän karttuessa syvempiä merkityksiä", Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo.

Yli puolet suomalaisista on myös sitä mieltä, että seksi ei vaan parane iän myötä, mutta että siitä tulee myös estottomampaa. Vanhemmiten tämä näkemys korostuu: yli 60-vuotiaista lähes 60 prosenttia on tätä mieltä.

"Iän myötä ihmiset yleensä oppivat tuntemaan itsensä ja kehonsa paremmin ja itsetunto usein vahvistuu. Tämä näkyy myös seksissä. Kun omaan kehoonsa suhtautuu hyväksyvämmin ja lempeämmin, niin seksuaalisuudestaankin uskaltaa nauttia rohkeammin ja avoimemmin", hän jatkaa.

Vain 27 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että seksistä tulee iän myötä yksitoikkoisempaa.

Ikääntymisen myötä seksi kiinnostaa vähemmän

Iän myötä seksi voi muuttua estottomammaksi, mutta toki ikääntyessä liikunnallisista suorituksista saattaa tulla jossain määrin vaivalloisempia. Ikääntyessä kokemus vaivalloisuudesta kasvaa: siinä missä 40-vuotiaista noin viidennes (21 %) kokee seksin iän myötä vaivalloiseksi, 60-vuotiaista tätä mieltä on jopa jo lähes puolet (46 %).

"Ihmisen fyysiset ominaisuudet toki muuttuvat ikääntyessä, ja joillakin saattaa ilmetä seksiäkin haittaavia vaivoja ja rajoitteita, mikä selittää tutkimustulosta. Mutta silti suurempi määrä, 55 prosenttia 60-vuotiaista oli sitä mieltä, että seksi kaikkiaan paranee ikääntyessä", Lavikainen sanoo.

Yli kolmannes (37 %) kuitenkin myöntää, että seksi kiinnostaa vähemmän iän myötä. Tämä mielipide korostuu vanhempien vastaajien vastauksissa: kun 18-29-vuotiasta vain 22 prosenttia uskoo seksin kiinnostavan vähemmän iän myötä, yli 60-vuotiasta yli puolet (54 %) kertoo seksin kiinnostavan vähemmän vanhetessa.

"Vanhemmiten ihmiset voivat löytää seksistä eri muotoja ja saavat enemmän tyydytystä myös läheisyydestä ja rakkaudesta. Ei siis välttämättä ole ollenkaan hälyttävä tai huono asia, että seksi itsessään ei kiinnosta yhtä paljon kuin aiemmin, jos läheisyyttä kuitenkin toteutetaan muilla tavoin", Lavikainen muistuttaa.

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:n analysoimaan kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internetpaneelissa huhtikuussa 2017. Kyselyyn vastasi 1 005 iältään yli 18-vuotiasta suomalaista, ja lähtöotos on kansallisesti edustava.  

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (%, n=1005)

Seksi paranee iän myötä:
Täysin samaa mieltä 20 %
Jokseenkin samaa mieltä 33 %
En samaa enkä eri mieltä 23 %
Jokseenkin eri mieltä 11 %
Täysin eri mieltä 2 %
En osaa sanoa 11 %

Seksistä tulee vaivalloisempaa iän myötä:
Täysin samaa mieltä 7 %
Jokseenkin samaa mieltä 24 %
En samaa enkä eri mieltä 22 %
Jokseenkin eri mieltä 21 %
Täysin eri mieltä 13 %
En osaa sanoa 12 %

Seksi kiinnostaa vähemmän iän myötä:
Täysin samaa mieltä 10 %
Jokseenkin samaa mieltä 27 %
En samaa enkä eri mieltä 17 %
Jokseenkin eri mieltä 19 %
Täysin eri mieltä 18 %
En osaa sanoa 9 %

Seksistä tulee yksitoikkoisempaa iän myötä:
Täysin samaa mieltä 6 %
Jokseenkin samaa mieltä 21 %
En samaa enkä eri mieltä 23 %
Jokseenkin eri mieltä 24 %
Täysin eri mieltä 17 %
En osaa sanoa 10 %

Seksistä tulee estottomampaa iän myötä:
Täysin samaa mieltä 20 %
Jokseenkin samaa mieltä 31 %
En samaa enkä eri mieltä 24 %
Jokseenkin eri mieltä 10 %
Täysin eri mieltä 3 %
En osaa sanoa 11 %

 

 

Lue lisää
error.jsp EXCEPTION:
org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/dc/frags/category/../mainpage/mp_showroom_prod2.jsp] at line [58] 55: +" src=\"" +mps_imgDataSrcUrl2 +"\" alt=\"" +mps_pNameEscaped +"\"> "); 56: 57: } 58: out.print(""); 59: 60: if(prod.isDiscountActive()) { 61: double perc = 100*(1- prod.getCheapestProductVersion().getDiscountPrice()/prod.getCheapestProductVersion().getPrice()); Stacktrace: at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:610) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:489) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at fi.kentonec.webshop.servlet.WebshopServlet.processCall(WebshopServlet.java:1130) at fi.kentonec.webshop.servlet.WebshopServlet.service(WebshopServlet.java:703) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at fi.kentonec.webshop.servlet.FriendlyLinkServlet.service(FriendlyLinkServlet.java:148) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:359) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:433) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:889) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1735) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/dc/frags/category/../mainpage/mp_showroom_prod2.jsp] at line [58] 55: +" src=\"" +mps_imgDataSrcUrl2 +"\" alt=\"" +mps_pNameEscaped +"\"> "); 56: 57: } 58: out.print(""); 59: 60: if(prod.isDiscountActive()) { 61: double perc = 100*(1- prod.getCheapestProductVersion().getDiscountPrice()/prod.getCheapestProductVersion().getPrice()); Stacktrace: at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:610) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:499) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:578) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:517) at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:994) at org.apache.jsp.ok_jsp._jspService(ok_jsp.java:7110) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) ... 47 more Caused by: java.lang.NullPointerException at org.apache.jsp.dc.listcategory_jsp._jspService(listcategory_jsp.java:2807) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) ... 60 more Pahoittelut, palvelussa tapahtui odottamaton virhe.
Jos näet tämän viesin, ilmoita asiasta ystävällisesti ylläpidollemme [email protected]

Takaisin etusivulle