Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Seksifantasiat

Valveajan eroottiset mielikuvat ovat fantasioita, jotka esiintyvät itsenäisinä, kohteesta riippumattomina unelmina tai liittyvät johonkin todelliseen henkilöön. Fantasiat ilmenevät tyypillisesti itsetyydytyksen yhteydessä tai eroottista kumppania ajatellessa. Naisista ja miehistä 95 %:lla on todettu olevan eroottisia fantasioita.

Miksi seksifantasioita on olemassa?

Eroottiset fantasiat voivat toimia seksuaalisen kiihottumisen ja mielihyvän lähteinä, joko ilman fyysistä sukupuolikäyttäytymistä tai masturbaation tai yhdynnän yhteydessä. Virtasen (2001) kirjassa mainitun tutkimuksen (Leitenberg ja Henning, 1995) mukaan fantasioiden avulla voidaan myös hallita vähemmän kiihottavia tai negatiivisia sukupuolitilanteita, jolloin ne toimivat ahdistusta lievittävänä tekijänä. Fantasiat mahdollistavat myös kiellettyjen impulssien ja tabujen käsittelyn, esimerkiksi masturbaation yhteydessä. Fantasia mahdollistaa myös sukupuoliroolien ja orientaation ylittämisen. (Virtanen, 2001.)

Kontula & Haavio-Mannilan (1997) teoksessa Intohimon hetkiä todetaan useiden ihmisten hakevan kiihottumista eri tavoilla kuten pornografisten tuotteiden, mekaanisen ärsytyksen tai fantasioiden avulla. Fantasioita koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että seksuaalisesti aktiivisilla ja tyytyväisillä ihmisillä on enemmän fantasioita kuin seksuaalisesti passiivisemmilla ihmisillä.

Seksifantasia voi pohjautua muistoon, olla jotain luettua, nähtyä tai koettua. Seksifantasia on jotain, minkä ihminen tekee ajatuksissaan uudestaan kuitenkin eri näkökulmasta.

Seksifantasian tunnusmerkkejä:

 • Se ei koskaan täysin muistuta todellisuutta.
 • Fantasian aikana ihminen on aina tietoisessa tilassa.
 • Seksifantasioissa on aina jotain salaista ja yksityistä.
 • Fantasiat voivat olla keino kuvitella itsemme myös sellaisiksi, joita todellisuudessa emme ole.
 • Fantasioissa ihminen voi ikään kuin lentää vapaana mielikuvamaailmassa.
 • Fantasioissa ihminen voi tuoda ilmi piilossa olevia puoliaan, joita hän ei uskalla tuoda ilmi jokapäiväisessä elämässä.

Onko naisten ja miesten fantasioissa eroja?

Erään tutkimuksen mukaan 46% naisista fantasioi lisätäkseen seksuaalista kiihottumisen tilaa, 22% naisista fantasioi lisätäkseen partnerin viehättävyyttä ja 5% fantasioi poistaakseen ikävää ja yksitoikkoisuutta. Naisilla on havaittu olevan noin 15 erilaista teemaa seksifantasioissaan. Niitä nainen voi yhdistellä, lisätä niihin erilaisia aineksia ja/tai valita muutaman suosikin, jotka nähdään useimmiten samanlaisina uudestaan ja uudestaan.

Mitä fantasiat sitten naiselle merkitsevät? Tutkimusten mukaan naisten fantasiat lisäävät itsetuntoa, viehättävyyttä, kiinnostusta seksiin ja seksuaalista halukkuutta. Ne avustavat orgasmin saantia, tyydyttävät uteliaisuutta, poistavat stressiä ja jännitystä sekä ylläpitävät mukavia muistoja. Fantasiat toimivat myös selviytymiskeinoina huonoista kokemuksista. Naisten fantasioissa tunteet ja romantiikka ovat suuremmassa roolissa kuin miesten fantasioissa. 

Tutkimusten mukaan itsetyydytyksessä naiset fantasioivat mm.

 • yhdynnästä ystävän tai nykyisen rakastajan kanssa (80%)
 • yhdynnästä täysin vieraan kanssa (21%)
 • osallistumisesta ryhmäseksiin tai sen sivusta seuraamisesta (18%)
 • vietellyksi tulemisesta (28%)
 • kanssakäymisestä, johon liittyy voimankäyttö (14%)
 • seksistä saman sukupuolen kanssa tai seksin sivusta seuraamisesta (11%)

Miehillä eräs seksifantasioiden erityispiirre on niiden spontaanius. Miehen fantasian voi laukaista kadulla kävelevä nainen tai kokoushuoneessa istuva työtoveri. Miesten seksifantasiat keskittyvät naisia enemmän seksuaaliseen toimintaan ja sukupuolielimiin. Miesten fantasiat ovat myös erittäin visuaalisia ja miehet myös kiihottuvat fyysisesti fantasioistaan. 

Miesten seksifantasiat kestävät lyhyemmän aikaa kuin naisten seksifantasiat. Miehet fantasioivat myös naisia enemmän seksuaalisesta kanssakäymisestä vieraan henkilön kanssa. Myös fetissit voivat kuulua osaksi seksifantasioita. Useiden tutkimusten mukaan miehet myös fantasioivat määrällisesti enemmän kuin naiset. Tämä selittyy sillä, että mitä enemmän henkilöllä on testosteronia sitä yleisimpiä fantasiat näillä henkilöillä ovat.

Miehet fantasioivat mm.

 • suuseksistä
 • siemennesteestä
 • anaaliseksistä
 • ryhmäseksistä
 • sadomasokismista
 • seksistä samaa sukupuolta olevan kanssa
 • pukeutumisesta naisen vaatteisiin ja naisena olemisesta

Osa ihmisistä, niin naisista kuin miehistäkin, ei hyväksy fantasioitaan. Osa kokee ne hyvin hämmentävinä. Hämmentäviksi fantasian voi tehdä yksilön itsensä sen ns. ”epänormaaliksi” luokittelu. Seksifantasioissa voi olla erittäin rajujakin ja yksilölle todellisuudesta poikkeavia asioita ja piirteitä. Fantasian syntyminen tilanteessa tai paikassa, jota yksilö pitää sopimattomana, voi myös luoda hämmennystä ja fantasia voidaan kokea negatiivisena, vaikka se kiihottaakin.

Kannattaako seksifantasia toteuttaa?

Osa ihmisistä haluaa toteuttaa fantasiansa ja osa haluaa pitää ne visusti osana mielikuvitusmaailmaa. Fantasian toteuttaminen ei aina ole yksiselitteistä. Todellisuus ei välttämättä vastaa kiihottavaa ja nautinnollista mielikuvaa. Negatiivisen kokemuksen jälkeen fantasia menettää merkityksensä täysin.

Niin naisilla kuin miehilläkin fantasiat ovat yksilöllisiä ja ne voivat vaihdella sukupuolesta ja yksilöstä riippuen suuresti. Fantasioita ei tarvitse jakaa kenenkään kanssa ja yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, ettei ainakaan sitä herkullisinta fantasiaa kannata paljastaa kenellekään. Fantasiat ovat ihmisen yksinoikeutettu mahdollisuus tehdä seksuaalisuudesta moniulotteisempi, turvallisesti. On myös hyvä muistaa, että fantasioiminen ei ole pettämistä. 

 

Lähteet:
Heusala, K. 2001. Naisen seksuaalisuus. 4. uud. p. Helsinki: Like.
Heusala, K. 2003. Miehen seksuaalisuus. 3. p. Helsinki: Like.
Kontula, O. & Haavio-Mannila, E. (toim.). 1993. Suomalainen Seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. Helsinki: WSOY.
Virtanen, J. 2001. Kliininen Seksologia. Helsinki: WSOY.

 

 

Lue lisää
error.jsp EXCEPTION:
org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/dc/frags/category/../mainpage/mp_showroom_prod2.jsp] at line [58] 55: +" src=\"" +mps_imgDataSrcUrl2 +"\" alt=\"" +mps_pNameEscaped +"\"> "); 56: 57: } 58: out.print(""); 59: 60: if(prod.isDiscountActive()) { 61: double perc = 100*(1- prod.getCheapestProductVersion().getDiscountPrice()/prod.getCheapestProductVersion().getPrice()); Stacktrace: at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:610) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:489) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at fi.kentonec.webshop.servlet.WebshopServlet.processCall(WebshopServlet.java:1130) at fi.kentonec.webshop.servlet.WebshopServlet.service(WebshopServlet.java:703) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at fi.kentonec.webshop.servlet.FriendlyLinkServlet.service(FriendlyLinkServlet.java:148) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:359) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:433) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:889) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1735) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/dc/frags/category/../mainpage/mp_showroom_prod2.jsp] at line [58] 55: +" src=\"" +mps_imgDataSrcUrl2 +"\" alt=\"" +mps_pNameEscaped +"\"> "); 56: 57: } 58: out.print(""); 59: 60: if(prod.isDiscountActive()) { 61: double perc = 100*(1- prod.getCheapestProductVersion().getDiscountPrice()/prod.getCheapestProductVersion().getPrice()); Stacktrace: at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:610) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:499) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:578) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:517) at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:994) at org.apache.jsp.ok_jsp._jspService(ok_jsp.java:7110) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) ... 47 more Caused by: java.lang.NullPointerException at org.apache.jsp.dc.listcategory_jsp._jspService(listcategory_jsp.java:2807) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) ... 60 more Pahoittelut, palvelussa tapahtui odottamaton virhe.
Jos näet tämän viesin, ilmoita asiasta ystävällisesti ylläpidollemme [email protected]

Takaisin etusivulle