Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Seksuaalisuuden ja itsetyydytyksen merkitys terveydelle

Tutkimuksellinen tieto seksuaalisuudesta, seksuaalireaktioista sekä seksuaalisen aktiivisuuden terveyttä parantavasta vaikutuksesta ovat olleet osa ihmisten muuttunutta käsitystä myös itsetyydytystä kohtaan. On tutkittu, että itsetyydytys alkaa yleensä hyvin nuorella iällä ja se näyttää olevan osa tervettä seksuaalikehitystä.

Itsetyydytyksen avulla monet ihmiset oppivat tuntemaan omaa kehoaan ja omia seksuaalireaktioitaan murros- sekä aikuisiässä. On myös osoitettu, että itsetyydytys jatkuu koko elämän ajan. Esimerkiksi aikuiset jatkavat itsetyydytystä, vaikka he ovat naimisissa ja heillä on mahdollisuus yhdyntään (Lauman et al. 1994). Itsetyydytys on myös turvallinen vaihtoehto silloin, kun on olemassa riski sukupuolitautitartunnasta, mukaanlukien HIV. Itsetyydytys voi myös auttaa vanhempia henkilöitä, joilla ei ole kumppania, säilyttämään seksuaalitoimintonsa sekä ilmaisemaan seksuaalisuuttaan. (Coleman, 2002)

1990-luvulta lähtien monentyyppisissä lähteissä on tuettu näkökulmaa, joka tunnustaa seksuaalisen mielihyvän ja nautinnon tärkeyden ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Kontula & Lottes (2000) luettelevat teoksessaan Seksuaaliterveys Suomessa monia lähteitä, joissa seksuaalisen nautinnon ajatellaan olevan yksi seksuaaliterveyden osista. Teoksessa kerrotaan, kuinka Basso (1993) on todennut, että seksuaalisuuden ilmaiseminen vaikuttaa myönteisesti ihmisen kykyyn rakastaa, luoda ihmissuhteita ja välittää tunteita ja että se on lähteenä luovuudelle, mielihyvälle ja oman elämän rikastuttamiselle. (Kontula & Lottes, 2000).

Koskettaminen on eräs seksuaalisuuden ilmaisumuoto

”Tutkimusten tulokset vahvistavat seksuaalisuuden ja myönteisen terveydellisten vaikutusten välisen yhteyden” (Kontula & Lottes, 2000). Lottes luettelee tekstissään lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat seksuaalisuuden terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Jotkut näistä tutkimuksista ovat saaneet alkunsa kosketuksen ja läheisyyden merkityksestä lapsuudessa. Tutkimuksissa on osoitettu, että kosketuksen puute aiheuttaa pysyvää neurologista vahinkoa ja kemiallista epätasapainoa, kun taas toivottu koskettelu tuo myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia (Kontula ym., 2000). Kosketuksella on tärkeä merkitys seksuaalisuuden toteuttamisessa. Ihmiset osoittavat toisilleen läheisyyttä, hellyyttä ja kiinnostusta sanoin, elein ja kosketuksin.

Tyydytys ja orgasmi suojaavat terveyttä

Lottesin tekstistä käy ilmi, että vuonna 1997 (Smith, Frankel ja Yarnell) tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että seksuaalisella aktiivisuudella ja siihen kuuluvalla orgasmilla on miehen terveyttä suojaava vaikutus. Tutkimuksessa todettiin koronaarisia sydänsairauksia sairastavien miesten kuolleisuusriskin olevan 50 % alhaisempi niiden miesten ryhmässä, joilla oli korkea orgasmitiheys, verrattuna toiseen ryhmään, jossa orgasmitiheys oli alhaisempi. (Kontula ym., 2000.)

Samansuuntaisia, seksuaalisen tyydyttyneisyyden terveydelle positiivisia vaikutuksia on tutkittu myös naisten keskuudessa. Apt, Hulbert, Pierce ja White vuonna 1996 tehdyssä tutkimuksessa huomattiin seksuaalisesti tyydyttyneiden naimisissa olevien naisten olevan tyytyväisempiä elämäänsä ja heillä oli vähemmän psyykkisiä oireita kuin huonosti tyydyttyneillä naisilla. (Kontula ym., 2000.)

Seksuaalisuudella on merkittävä rooli ihmisen kokemukseen itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan

Seksuaalinen aktiivisuus, tyydyttyneisyys ja orgasmit ovat selkeästi yhteydessä ihmisen terveyteen. Asian tärkeydestä myös yhteiskunnallisella tasolla kertoo laaja amerikkalaistutkimus (Laumann, Paik ja Rosen, 1999), jonka perusteella päädyttiin johtopäätökseen, että seksuaalisuudella ja sen häiriöillä on kansanterveydellistä merkitystä (Virtanen, 2000, 20). Myös World Association for Sexual Health on raportissaan (1999) todennut että, ”Seksuaalinen mielihyvä, mukaan lukien autoerotiikka, on fyysisen, psyykkisen, älyllisen ja henkisen hyvinvoinnin lähde.” (World Association for Sexual Health, 1999).

Myös Virtanen (2001) mainitsee kirjassaan Kliininen Seksologia tutkimuksista, jotka osoittavat seksuaalisuuden positiivisia vaikutuksia terveydelle. Virtasen (2001) mukaan Ornish (1998) on kuvaillut läheisten suhteiden ja seksuaalisuuden myönteistä yhteyttä terveyteen. Virtanen mainitsee useista tutkimuksista Barlow ym. (1997), Maurice (1999) ja Rosen (2000), joissa on todettu naisilla kiihottumisen, emättimen toiminnan ja yhdynnän olevan selvästi yhteydessä naisen omaan kokemukseen terveydentilastaan ja hänen yleiseen tyytyväisyyteensä. (Virtanen, 2000.)

Suomessa on tunnustettu seksuaalisuuden ja terveyden välinen yhteys vuonna 1989 julkaistussa lääkintöhallituksen raportissa. Erotiikka ja terveys nimisessä raportissa todettiin seksuaalisen aktiivisuuden voivan parantaa terveyttä ja yksilöiden ja heidän perheidensä elämänlaatua. (Kontula ym. 2000)

Samoin kuin ulkomaalaisissa tutkimuksissa, on Suomessa tehty samansuuntaisia johtopäätöksiä seksuaalisuuden myönteisistä vaikutuksista terveyteen. Muun muassa Kontulan ja Haavio-Mannilan (1995) tutkimuksessa seksuaalisuuteensa tyytyväiset ihmiset kertoivat olevansa terveempiä, voivansa paremmin ja kokevansa vähemmän yksinäisyyttä kuin seksuaalisesti tyytymättömät ihmiset (Kontula & Haavio-Mannila, 1995).

Lue lisää itsetyydytyksestä tästä artikkelista.

 

Lähteet:
Apter, D., Väisälä, L. & Kaimola, K. (toim.) 2006. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim.
Bockting, W. & Coleman, E. (ed.). 2002. Masturbation as a Means of Achieving Sexual Health.
Kontula, O. & Haavio-Mannila, E. (toim.). 1993. Suomalainen Seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. Helsinki: WSOY.
Kontula, O. & Lottes, I. (toim.). 2000. Seksuaaliterveys Suomessa. Helsinki: Tammi. Studia
Promotion of Sexual Health, Recommendations for Action. 2000. Pan American Health Organization, World Health Organization, World Association for Sexology. Guatemala.
Virtanen, J. 2001. Kliininen Seksologia. Helsinki: WSOY.

 

 

Lue lisää