Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Etenkin nuoret aikuiset kokevat seksuaalista vetovoimaa samaan sukupuoleen

Kaalimato.comin tutkimuksesta selviää, että seksuaalinen avoimuus näkyy etenkin nuoremman suomalaisväestön keskuudessa. Yli puolet alle 35-vuotiaista suomalaisista, jotka harrastavat seksiä pääasiassa eri sukupuolta olevan kumppanin kanssa, haluaisi tai voisi ainakin harkita seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kanssa. Eniten kiinnostusta samaa sukupuolta kohtaan osoittavat suomalaisnaiset, joista joka viides haluaisi tai voisi harkita seksiä naisen kanssa.

Kaalimato.com tutki suomalaisten halukkuutta harrastaa seksiä samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa tuoreessa seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevässä tutkimuksessaan. Tutkimuksen vastaajista 50,3 prosenttia oli miehiä, 49,5 prosenttia naisia ja 0,1 prosenttia muun sukupuolisia. Vastaajista 0,1 prosenttia ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Tutkimuksen mukaan 72 prosenttia suomalaisista harrastaa seksiä pääasiassa eri sukupuolta olevien kanssa. Samaa sukupuolta olevien kanssa seksiä pääasiallisesti harrastavia on 13 prosenttia ja kolme prosenttia suomalaisista harrastaa seksiä yleensä sekä miesten että naisten kanssa.

"Seksi ja seksuaalisuus ovat jokaisen henkilökohtaisia asioita, ja jokaisella ihmisellä on oikeus määritellä oma sukupuoli-identiteettinsä sekä seksuaalinen suuntautumisensa itse tai olla määrittelemättä niitä lainkaan. Seksi ei missään nimessä ole pelkkä kokeiluasia, mutta siihen liittyy kuitenkin myös kokeileva ja leikittelevä puoli", Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen korostaa.

Naisten kiinnostus naisia kohtaan on yleistä

Lähes yhtä monet suomalaiset naiset (4 %) kuin miehet (3 %), jotka harrastavat seksiä pääasiassa eri sukupuolta olevan kumppanin kanssa, haluaisi harrastaa seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. ”Ehkä” -vastauksia nousi selvästi enemmän naisten (16 %) kuin miesten (7 %) keskuudessa.

"Naisten seksuaalinen mielenkiinto tai seksuaalinen kiinnostus samaa sukupuolta kohtaan on yleistynyt huomattavasti, kun etenkin nuorten keskuudessa vallitseva asenneilmapiiri on vapautunut. Naiset ovat tässä asiassa miehiä seksuaalisesti vapaamielisempiä, ja seksuaalinen kiinnostus naisia kohtaan näyttää kuuluvan osaksi seksuaalisesti aktiivisten naisten kokeilunhalukkuutta. Kynnystä osoittaa kiinnostusta samaa sukupuolta kohtaan on osaltaan ollut madaltamassa myös internetin luomat mahdollisuudet keskustelulle sekä samanhenkisten ihmisten kohtaamisille", Lavikainen kertoo.

Uteliaimpia ovat nuoret

Seksin harrastaminen samaa sukupuolta olevan kanssa herättää eniten kiinnostusta 18–34-vuotiaissa suomalaisissa: pääasiassa eri sukupuolta olevan kumppanin kanssa seksiä harrastavien 18–24-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa vajaa neljännes (24 %) kertoo ehkä haluavansa kokeilla seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa. Toiseksi eniten uteliaisuutta osoittavat 25–34-vuotiaat suomalaiset, joista 16 prosenttia kertoo olevansa ehkä kiinnostuneita seksistä samaa sukupuolta olevan kanssa.

"Nuorten ja vähän vanhempienkin naisten seksuaalinen kiinnostus muita naisia kohtaan kertoo halusta toteuttaa seksuaalisuuttaan aiempaa monipuolisemmin sekä toiveesta saada uusia kokemuksia seksielämältään", Lavikainen sanoo.

Erityisesti naiset kokeneita

Tutkimukseen vastanneista naisista joka kymmenes on harrastanut seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa – miehistä vastaava osuus on neljä prosenttia. Ikäryhmistä puolestaan suurin joukko on 35–44-vuotiaat: heistä yhdeksän prosenttia kertoo harrastaneensa seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa.

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin kansalaispaneelissa toukokuussa 2019. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään yli 18-vuotiasta suomalaista, ja lähtöotos on kansallisesti edustava. 

Lisätietoja: Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected] , +358 50 56 43 661

Kaalimato.com on Suomen suurin, hauskin ja luotettavin seksikauppa. www.kaalimato.com

Suomalaiset ja kokeilunhalukkuus

Kyselyyn vastanneet:
Miehiä 503
Naisia 495
Muu 1
En halua sanoa 1

Harrastan seksiä pääasiassa… (%, n=1000)
Samaa sukupuolta olevan kanssa 13 %
Eri sukupuolta olevan kanssa 72 %
Molempien sukupuolien kanssa 2 %
En harrasta seksiä 8 %
En halua sanoa 4 %

Haluaisitko kokeilla seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kanssa?
(Vastaajat, jotka harrastavat seksiä pääasiassa eri sukupuolta olevien kanssa, %, n=875)

Kaikki

Kyllä 4 %
En 74 %
Ehkä 11 %
Olen jo kokeillut 7 %
En halua sanoa 4 %

Mies
Kyllä 3 %
En 82 %
Ehkä 7 %
Olen jo kokeillut 4 %
En halua sanoa 4 %

Nainen
Kyllä 4 %
En 66 %
Ehkä 16 %
Olen jo kokeillut 10 %
En halua sanoa 4 %

18–24 vuotta
Kyllä 4 %
En 51 %
Ehkä 24 %
Olen jo kokeillut 8 %
En halua sanoa 12 %

25–34 vuotta
Kyllä 7 %
Ei 65 %
Ehkä 16 %
Olen jo kokeillut 8 %
En halua sanoa 4 %