Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Joka kymmenes suomalainen kokee seksuaalista haluttomuutta parisuhteessaan

Kymmenen prosenttia suomalaisista ei ole halunnut seksiä kumppaninsa kanssa ja vajaa kolmannes suomalaisista kertoo saaneensa liian vähän seksiä suhteessaan viimeisen vuoden aikana. Erilaiset seksuaaliset tarpeet ja halut voivatkin aiheuttaa ryppyjä rakkauteen, mikäli asioita ei selvitetä yhdessä. Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen neuvoo, kuinka pariskunnat voivat löytää yhteisen sävelen seksiin erilaisista seksuaalisista haluista huolimatta.

Tuoreessa parisuhteessa perhoset liitelevät vatsassa ja rakkaushormonit saavat monilla halut korkealle. Todelliset seksuaaliset tarpeet tulevat kuitenkin esiin vasta ajan kanssa, ja usein halut eivät vastaa enää toisiaan samalla tavalla kuin suhteen alkuaikoina. Kaalimato.comin tutkimuksen mukaan suomalaisista joka kymmenes on kokenut viimeisen vuoden aikana, ettei ole halunnut harrastaa seksiä kumppaninsa kanssa.

"Suhteen alussa ihastumisen tunne on vahva, halu olla toisen lähellä on voimakas ja seksin harrastamiseen liittyy jännitystä sekä ennakoimattomuutta. Tällä on yleensä suora yhteys suurempaan seksin määrään tuoreessa parisuhteessa", Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo.

Seksuaalinen haluttomuus on yleisempää naisille

Seksuaaliseen haluttomuuteen vaikuttaa kulloinen elämäntilanne sekä monet muut asiat, kuten oma käsittelemätön trauma, parisuhdeongelmat, huono seksuaalinen itsetunto tai sairaudet. Seksuaalinen haluttomuus on yleisempää naisille, mutta myös miehet kokevat sitä. Kaalimadon tutkimuksesn mukaan seksiä kumppaninsa kanssa viimeisen vuoden sisällä ei ole halunnut 13 prosenttia naisista ja seitsemän prosenttia miehistä.

"Seksihalut vaihtelevat elämän eri vaiheissa ja se on täysin normaalia. Joskus seksuaalista haluttomuutta kokeva henkilö haluaisi itsekin olla halukkaampi, mutta ei syystä tai toisesta kykene siihen. Hyvä nyrkkisääntö onkin seurata tilannetta puolen vuoden ajan. Jos haluttomuus aiheuttaa ongelmia, laskee tyytyväisyyttä omaa elämää kohtaan tai vaikuttaa parisuhteen hyvinvointiin kielteisesti yli puolen vuoden ajan, kannattaa taustalla olevia syitä lähteä selvittämään", Lavikainen sanoo.

"Selvitystyön voi aloittaa pohtimalla kysymyksiä, onko haluttomuuden tunne hetkittäistä vai jatkuvaa, kohdistuuko haluttomuus ainoastaan omaan kumppaniin ja onko henkilöllä joka tapauksessa halua itsetyydytykseen ja fantasiointiin", Lavikainen jatkaa.

Erilaiset halut voivat aiheuttaa haasteita parisuhteelle

Aina ei kuitenkaan ole kyse siitä, etteikö kumppani haluaisi lainkaan seksiä. Joskus parisuhteen osapuolilla on vain erilaiset tarpeet seksin suhteen. Yli kymmenes (12 %) suomalaisista kokee, että omat ja kumppanin toiveet seksissä eivät kohtaa. Miehet (14 %) kokevat hieman naisia (11 %) useammin näin.

"Seksuaaliseen haluun vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Myös halun esiintyvyys ja voimakkuus vaihtelevat muun muassa elämäntilanteen ja hormonaalisten tekijöiden vaikutuksesta. Parisuhteessa yleisimpiä kompastuskiviä ovat seksuaalisen halun eritahtisuus ja vaikeudet ilmaista halua. Aina kyse ei siis ole varsinaisesti halun puuttumisesta", Lavikanen sanoo.

Seksuaalisten halujen eritahtisuus tai kumppanin haluttomuus johtavat usein halukkaamman osapuolen tyytymättömyyteen. Tutkimuksen mukaan jopa 29 prosenttia suomalaisista on kokenut viimeisen vuoden aikana, ettei ole saanut seksiä niin paljon, kuin olisi halunnut. Miehet (31 %) kokevat naisia (27 %) useammin saavansa liian vähän seksiä.

"Mitä enemmän uudessa suhteessa on keskinäistä vetovoimaa, sitä sopivampana kumppanina parisuhteen osapuolet pitävät toisiaan. Yhteisten vuosien karttuessa erilaiset seksuaaliset halut ja tarpeet tulevat näkyviin, ja keskinäistä yhteensopivuutta joudutaan miettimään uudella tavalla", Lavikainen selittää.

Kun parisuhteen toinen osapuoli on selkeästi halukkaampi, saattaa haluttomampi osapuoli ryhtyä seksiin osittain kumppaninsa mieliksi. Kaalimadon tutkimuksen mukaan 14 prosenttia suomalaisista kokee, että viimeisen vuoden aikana seksi oman kumppanin kanssa on tuntunut velvollisuudelta. Miehet ovat useiden tutkimusten mukaan naisia seksuaalisesti halukkaampia, jonka johdosta miehet eivät myöskään koe seksin harrastamista erityisenä velvoitteena. Miehistä kahdeksan prosenttia on kokenut seksin harrastamisen kumppaninsa kanssa velvollisuutena, kun taas naisilla vastaava luku on yli kaksinkertainen – jopa 19 prosenttia.

"Pariskuntien kannattaa tehdä seksistä lähtökohtaisesti nautinnollista molemmille osapuolille. Tällöin seksi voi viedä mennessään ja haluttomammankin osapuolet halut voivat herätä matkan varrella. Parisuhteen seksin kannalta on tärkeää löytää molemmille sopiva, toimiva yhteispeli", Lavikainen neuvoo.

Väsymys ja stressi ovat yleisiä halujen viejiä

Joskus seksi-intoon vaikuttavat negatiivisesti alhainen energiataso ja mieltä kuormittavat asiat. Suomalaisista yli neljännes (27 %) kertoo, että on viimeisen vuoden aikana kokenut liiallisen väsymyksen estäneen seksin harrastamisen. Väsymystä ovat kokeneet huomattavasti enemmän naiset, joista vajaa kolmannes (32 %) kertoo jättäneensä petipuuhat sikseen väsyneestä olosta johtuen. Miehistä vajaa neljännes (23 %) on kokenut väsymyksen estäneen harrastamasta seksiä. Liian stressaantuneita seksin harrastamiseen kuluneen vuoden aikana on ollut 22 prosenttia suomalaisista. Stressi vaivaa niin ikään enemmän naisia (25 %) kuin miehiä (19 %).

Annukan neuvot, kuinka löytää yhteinen sävel vällyjen alle:

1. Kommunikoikaa avoimesti ja rehellisesti seksuaaliasioista.

2. Viettäkää yhdessä aikaa ja olkaa läsnä toisillenne arjessa.

3. Älkää unohtako fyysisen läheisyyden tärkeyttä arjessa.

4. Pitäkää huolta omasta hyvinvoinnistanne – terveelliset elämäntavat, liikunta ja psyykkisen hyvinvoinnin vaaliminen vaikuttavat positiivisesti myös seksuaalisen vetovoiman kokemiseen oman itsen ja kumppanin mielestä.

5. Tehkää seksistä mahdollisimman palkitsevaa ja nautinnollista molemmille. Vaalikaa seksissä leikkimielisyyttä, kokeilunhalua ja vaihtelua.

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:n analysoimaan kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internetpaneelissa kesäkuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1 000 iältään yli 18-vuotiasta suomalaista, ja lähtöotos on kansallisesti edustava. Lisätietoja: Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected], +358 50 56 43 661

Kaalimato.com on Suomen suurin, hauskin ja luotettavin seksikauppa. www.kaalimato.com

Seksihalujen kohtaaminen
Mitä seuraavia seksiin liittyviä haasteita olet kokenut itse tai kumppanisi kanssa viimeisen vuoden aikana? (n=1000, %)

En ole saanut seksiä niin paljon, kuin olisin halunnut.
Kaikki 29 %
Mies 31 %
Nainen 27 %

Olen ollut liian väsynyt seksin harrastamiseen.
Kaikki 27 %
Mies 23 %
Nainen 32 %

Olen ollut liian stressaantunut.
Kaikki 22 %
Mies 19 %
Nainen 25 %

Seksi kumppanin kanssa on tuntunut velvollisuudelta.
Kaikki 14 %
Mies 8 %
Nainen 19 %

Omat toiveeni seksin suhteen eivät kohtaa kumppanin kanssa.
Kaikki 12 %
Mies 14 %
Nainen 11 %

En ole halunnut seksiä kumppanini kanssa.
Kaikki 10 %
Mies 7 %
Nainen 13 %