Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Näistä seksiasioista suomalaiset haluavat puhua kumppaninsa kanssa

Kaalimato.com tutki suomalaisten halukkuutta puhua kumppaninsa kanssa seksistä. Suomalaiset kokevat kaikkein tärkeimmäksi keskustella mieltymyksistä, odotuksista ja toiveista seksiin liittyen. Tutkimuksesta selviää, että tuoreissa suhteissa puhutaan selkeästi eri teemoista kuin pidemmissä parisuhteissa.

Kaalimadon tutkimuksen mukaan suomalaisten tärkeimmät seksiin liittyvät puheenaiheet kumppanin kanssa ovat mieltymykset, toiveet ja odotukset seksissä (49 %), ehkäisy (43 %) sekä läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat (30 %). Vähiten suomalaiset haluavat keskustella kumppanin kanssa aiemmista seksikokemuksista (5 %).

"Kaikesta seksiin liittyvästä voi ja pitäisi puhua. On tärkeää keskustella niin omista mieltymyksistään ja toiveistaan kuin myös tunteista ja tuntemuksista kehossa. Joskus intiimeistä asioista puhuminen voi kuitenkin tuottaa vaikeuksia, koska ei itsekään ihan ymmärrä itseään, sanoja on vaikea löytää, seksuaalisuuteen liittyy häpeää tai pelätään kumppanin reaktiota", Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.

"Omat fantasiansa saa luonnollisesti pitää ominaan, mutta kumppanin kanssa voisi olla hyvä jakaa sellaisia fantasioita, joita haluaisi mahdollisesti toteuttaa yhdessä", Lavikainen jatkaa.

Tuoreissa ja pitkissä parisuhteissa eroja seksistä puhumisessa

Suuseksi nousi tärkeäksi keskustelun aiheeksi tapailuvaiheessa olevien suomalaisten keskuudessa: vajaa kolmannes (31 %) kokee tärkeäksi keskustella uuden seksikumppaninsa kanssa halukkuudesta harrastaa suuseksiä. Suuseksi voidaan kokea tärkeäksi osaksi parisuhdeseksiä, jonka johdosta asia tulee helposti puheeksi jo tapailu- ja tutustumisvaiheessa.

Alle vuoden nykyisessä suhteessaan olleista suomalaisista 67 prosenttia kokee tärkeäksi keskustella mieltymyksistä, odotuksista sekä toiveista seksiin liittyen, 59 prosenttia ehkäisystä ja 21 prosenttia läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Vuosien varrella ihmiset ja elämäntilanteet voivat kuitenkin muuttua. Yli 10 vuotta nykyisessä parisuhteessaan olleet suomalaiset eivät koe mieltymyksistä ja ehkäisystä puhumista yhtä tärkeänä kuin tuoreessa suhteessa olevat.

"On normaalia, että pitkässä parisuhteessa seksiin liittyvät toiveet ja ajatukset muuttuvat. Kannattaa kuitenkin muistaa, että seksistä ei pitäisi jutella kumppanin kanssa ainoastaan silloin, kun siinä on jotain parannettavaa, vaan siitä olisi hyvä jutella jatkuvasti", Lavikainen kertoo.

Seksivälineet ja seksin määrä puhuttavat pidemmissä suhteissa '

Seksivälineiden käytöstä puhuminen koetaan tärkeimmäksi 5–10 vuotta nykyisessä parisuhteessa olleiden suomalaisten keskuudessa. Heistä joka kymmenes haluaa ottaa seksivälineet puheeksi partnerinsa kanssa. Nykyisessä parisuhteessaan 3–5 vuotta olleista suomalaista vajaa neljännes (24 %) kokee tärkeäksi jutella siitä, kuinka usein oma kumppani haluaa seksiä. Seksiin liittyvistä haasteista ja peloista sen sijaan kokee tärkeäksi keskustella joka viides suomalainen, jonka nykyinen suhde on kestänyt 1–3 vuotta.

"Tuoreessa suhteessa seksin määrä voi olla suurempi. Suhteen vakautuessa alkuhuuman jälkeen seksielämää saatetaan haluta jälleen piristää esimerkiksi seksivälineillä. Avoin keskustelukulttuuri voi vaikuttaa olennaisesti siihen, miten onnelliseksi parisuhde koetaan. Lisäksi se voi edesauttaa parin seksihalujen kohtaamista", Lavikainen sanoo.

Läheisyydestä ja turvallisuudesta puhumista tärkeimpänä pitävät tapailuvaiheessa olevat suomalaiset – yli puolet (52 %) heistä kokee asian tärkeäksi. Vähiten läheisyydestä ja turvallisuudesta sen sijaan haluavat jutella suomalaiset, joiden nykyinen parisuhde on kestänyt 3–5 vuotta. Heistä vain joka viides kokee läheisyyden tärkeänä keskustelunaiheena.

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:n analysoimaan kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internetpaneelissa kesäkuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1 000 iältään yli 18-vuotiasta suomalaista, ja lähtöotos on kansallisesti edustava.

Lisätietoja: Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected] , +358 50 56 43 661  

Seksistä puhuminen

Mistä asioista koet tärkeäksi puhua kumppanisi tai uuden seksikumppanisi kanssa? (n=1000, %)
Mieltymykset, odotukset ja toiveet seksiin liittyen 49 %
Ehkäisy 43 %
Läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista 30 %
Se, kuinka usein kumppani haluaa seksiä 19 %
En mistään näistä 17 %
Halukkuus kokeilla uusia asioita 14 %
Halukkuus harrastaa suuseksiä 14 %
Seksiin liittyvät haasteet ja pelot 12 %
Fantasiat 8 %
Seksivälineiden käyttö 6 %
Aikaisemmat seksikokemukset 5 %

Top-3 tärkeimmät puheenaiheet eri pituisissa suhteissa

Sinkku
Ehkäisy 47 %
Mieltymykset, odotukset ja toiveet seksiin liittyen 45 %
Läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 29 %

Tapailen, mutta en seurustele
Mieltymykset, toiveet ja odotukset seksiin liittyen 62 %
Läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 52 %
Halukkuus harrastaa suuseksiä 31 %
Ehkäisy 31 %

Ollut parisuhteessa alle vuoden
Mieltymykset, odotukset ja toiveet seksiin liittyen 67 %
Ehkäisy 59 %
Läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 21 %

Ollut nykyisessä parisuhteessa 1–3 vuotta
Ehkäisy 68 %
Mieltymykset, odotukset ja toiveet seksiin liittyen 60 %
Läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 30 %

Ollut nykyisessä parisuhteessa 3–5 vuotta
Mieltymykset, odotukset ja toiveet seksiin liittyen 55 %
Ehkäisy 54 %
Se, kuinka usein kumppani haluaa seksiä 24 %

Ollut nykyisessä parisuhteessa 5–10 vuotta
Mieltymykset, odotukset ja toiveet seksiin liittyen 54 %
Ehkäisy 52 %
Läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 42 %

Ollut nykyisessä parisuhteessa yli 10 vuotta
Mieltymykset odotukset ja toiveet seksiin liittyen 44 %
Läheisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 31 %
Ehkäisy 26 %