Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Hieronnan peruskurssi osa 1.

Kosketus lienee ihmisen alkuperäisimpiä tunneaistimuksia. Vastasyntyneen ensimmäinen aistimus on ihon stimulaatio synnytyskanavasta maailmaan tullessa. Tuntoaisti on ensimmäinen sikiölle kehittyvä aisti, mutta sen merkitys myös vähenee kasvun myötä ensimmäisenä. Kosketuksen tarve säilyy ihmisellä aina.

Kosketuksella on tärkeä merkitys lapsen eri kehitysvaiheissa. Lapsi aistii kosketuksen kautta maailmaa ja omia rajojaan. Kosketuksella on myös tärkeä rooli lapsen henkisten prosessien kehityksessä. Murrosiässä vanhempien koskettamisen tarve vähenee. Nuori ei enää oleta, että vanhempien kosketus säilyy sellaisenaan läpi elämän.

Varsinkin länsimaissa, aikuiset ihmiset välttelevät koskettamista tuntemattomien ihmisten kanssa. Aikuinen välttelee fyysistä koskettamista kaduilla, kaupoissa, eri liikennevälineissä jne. Vanhuudessa ihminen palaa takaisin lapsuuden juurille ja koskettamisen merkitys lisääntyy kuoleman lähestyessä.

Eri elämänkaaren vaiheissa koskettamisella on merkitystä luottamuksen kokemiseksi ja ihon painaminen ihoa vasten on nautinnon ja mielihyvän kokemisen kannalta merkityksellistä. On tutkittu, että kosketus luo aistillista tietoisuutta aivan yhtä antoisalla tavalla kuin yhdyntä.

Kosketuksella on tärkeä merkitys seksuaalisuuden toteuttamisessa

Ihmiset osoittavat toisilleen läheisyyttä, hellyyttä ja kiinnostusta sanoin, elein ja kosketuksin. Eräs seksuaalisuuden ilmaisumuoto on koskettaminen. Seksuaalinen mielihyvä koostuu ruumiseen, tilanteeseen, rooleihin, muistoihin, tarpeisiin, moraaliin ja minäkuvaan liittyvistä teoista, aistimuksista, tunteista, mielikuvista ja ajatuksista painottuen eri tilanteissa eri tavoin. Seksuaalinen mielihyvä on laajempi kuin orgasmi. (Jussi Nissinen 2002).

Hieronta on keino tuoda tyydytystä ihmisen koskettamisen ja kosketelluksi tulemisen tarpeelle. Hierominen mahdollistaa tunnustella kumppanin ihoa ja tutkia vartalon ääriviivoja. Hierontaa on eri kulttuureissa käytetty nautinnon lähteenä jo vuosisatojen ajan. Hippokrates antoi yli 2500 vuotta sitten hieronnalle hyväksynnän sen rentouttavan ja parantavan vaikutuksen takia.

Hieronnassa käytettäviä tekniikoita ovat muun muassa sively, vanutus, puristelu, hankaus, taputus ja täristys.

Hieronta aiheuttaa ihon, kudoksen ja lihasten lämpenemista, mikroverenkierron avautumista, entyymien vapautumista, venytystä pehmytkudoksiin, rentoutumista, kivun lievitystä ja autonomisen hermoston tasapainotusta. Hieronnalla on siis monia terapeuttisia vaikutuksia.

Hieronnan perusotteet

1. Kevyet painallusotteet

Sivellysotteessa käsiä ja sormia käytetään kevyesti. Sivellysotetta on hyvä harjoitella omaan jalkaan tai vatsaan, jotta oppii tietämään minkälaisia tuntemuksia ne tuovat.
Sivellysote on hieronnan yksinkertaisin liike ja sitä pitäisi käyttää usein joka puolella kehoa. Sivellysotteessa toinen käsi seuraa toista niin kuin silittäisi kissaa tai muuta lemmikkiä. Liike on kevyt ja liukuva ja sitä voidaan tehdä ala- tai ylöspäin.
Otteeseen saa vaihtelua viemällä käsiä suuremmilla kehon alueilla, selässä ja raajoissa vajaat 10 cm toisista erillään. Viemällä toista kättä ylös- ja alaspäin otteesta saa erittäin aistillisen.

Viuhkasivelyssä kädet asetetaan n. 5 cm päähän toisistaan kämmenet ja sormet yhteen otteen suuntaan osoittaen. Käsiä liu'utetaan iholla painalluksen voimaa muuttamatta ja kädet levitetään ulospäin vastakkaisiin suuntiin, kuin viuhka avautuisi. Kädet vedetään takaisin samalla kuin ne viedään alkuasentoon. Alussa tehdään lyhyitä sivelyjä ja pidennetään niitä liikettä toistaessa.

Pyörösivelyssä kämmenet pidetään suorana ja kaikki sormet yhdessä. Käsillä tehdään pieniä ympyränmuotoisia liikkeitä vastakkaisiin suuntiin - vasen käsi vastapäivään ja oikea myötäpäivään. Liikkeitä voidaan tehdä pitkittäin tai poikittain ja ympyröitä suurentane tai pienentäen.

Höyhensively on sarja kevyitä sormenpääsivelyjä jotka vaikuttavat parhaiten painalluksen voimaa ja nopeutta vaihtelemalla. Käsiä viedään yhdessä tai erikseen tai annetaan toisen käden seurata toista.
Pidä sormet rentoina ja erillään ja tee lyhyitä harjaavia sivelyjä. Ote on herkkä, hivelevä, leikkisä ja nautinnollinen. Ei sovi kutiaville alueille.

 

Lähde:
Tullinen M. Koskettaminen seksuaalisen mielihyvän lähteenä.