Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Avoin suhde kutkuttaa ajatuksena lähes joka viidettä suomalaista

Kaalimato.comin toteuttamasta suomalaisten seksuaalisuutta ja seksielämää käsittelevästä tutkimuksesta selviää, kuinka yleinen haave parisuhteen avaaminen on suomalaisille: unelmia siitä on ollut jopa lähes viidenneksellä. Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti näkee avoimen suhdemuodon sopivan monenlaisiin elämäntilanteisiin, mutta kaikkia varten se ei ole.

Avoimella suhteella tarkoitetaan parisuhdetta, jossa osapuolilla on lupa harrastaa seksiä tai muuta läheistä kanssakäymistä muidenkin kuin oman kumppanin kanssa. Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikaisen mukaan avoin suhde vaatii toimiakseen rehellisyyttä, jatkuvaa kommunikointia ja lujaa luottamusta. Lavikainen korostaa, että suhde omaan kumppaniin on tärkeää pitää tärkeysjärjestyksessä muiden partnereiden edellä.

Kaalimato.comin teettämän kansalaistutkimuksen mukaan avoin suhdejärjestely kutkuttaa monia suomalaisia (19 %), eikä ihme, koska avoin suhde voi tuoda parisuhteeseen kaivattua säpinää ja uudenlaisia kokemuksia. Avoin suhde voi myös vahvistaa hyvän parisuhteen peruselementtejä, kuten kumppanien välistä luottamusta.

Suhteen avaaminen kiinnostaa ajatuksen tasolla huomattavasti enemmän miehiä: heistä lähes neljännes (24 %) on haaveillut avoimesta suhteesta, kun taas naisista 13 prosenttia.

- Useimmiten parisuhteen toinen osapuoli tai molemmat kokevat, etteivät saa kaikkia fyysisiä tai psyykkisiä tarpeitaan täytettyä oman kumppaninsa kanssa. Parisuhteen seksielämän haasteiden ei kuitenkaan tarvitse olla isoja eikä niitä ole välttämätöntä olla lainkaan. Suhteen avaaminen voi tuoda mukavaa vaihtelua mille tahansa parisuhteelle, mutta kovin mustasukkaisille luonteille en sitä lähtökohtaisesti suosittelisi, Lavikainen kertoo.

Avoin suhde kiinnostaa kaiken ikäisiä

Eniten kiinnostusta avoimeen suhteeseen löytyy iältään 25–34-vuotiailta (26 %). Suhteen avaaminen ei tosin ole vain nuoremman, seksiin ja seksuaalisuuteen avoimemmin suhtautuvan sukupolven mielessä, sillä 65–70-vuotiaistakin 14 prosenttia on haaveillut siitä.

- Seksiä ja seksuaalisuutta käsitellään nykyään paljon monimuotoisemmin mediassa ja julkisuudessa ylipäätään, joka varmasti lisää ihmisten rohkeutta elää oman näköistä elämää, Lavikainen sanoo.

Sinkuista sekä yhdessä ja erikseen asuvista seurustelevista suomalaisista reilu viidennes on haaveillut avoimesta suhteesta – naimissa olevista 14 prosenttia. Lavikaisen mielestä avoin suhde toimii joustavasti eri elämäntilanteissa, eikä perheellisyyskään ole este.

- Aina seksiin liittyvät tarpeet ja halut eivät kohtaa parien välillä tai seksin harrastamiseen voi liittyä muita haasteita. Avoin suhde voi olla tällaisessa tapauksessa loistava kompromissi, mutta toki pariskunnan on oltava yhtä mieltä asiasta. Suhdetta ei voi avata, jos vain toinen niin haluaa, Lavikainen korostaa.

Annukan vinkit avoimesta suhteesta kiinnostuneille

  1. Ota asia rohkeasti puheeksi parisuhteessanne. Miksi suhteen avaaminen kiinnostaa ja millaisia mahdollisia pelkoja siihen liittyy? Anna kumppanillesi rauhassa aikaa prosessoida ehdotusta ja pohtia omaa suhtautumistaan siihen.
  2. Keskustelkaa yhteisistä pelisäännöistänne. Ennen suhteen avaamista on hyvä sopia esimerkiksi siitä, kerrotaanko muista partnereista toiselle, mitä partnerin kanssa voi tehdä, saako samaa partneria tavata useammin ja miten ehkäisystä huolehditaan.
  3. Pitäkää kiinni jatkuvasta, avoimesta keskusteluyhteydestänne. On hyvä muistaa, että kaikkeen ei voi varautua ennalta. Matkan varrella on inhimillistä, että omat ja kumppanin tunteet muuttuvat, etenkin jos avoimesta suhteesta ei ole ollut aikaisempaa kokemusta. Sovittakaa sääntöjänne uudelleen, mikäli huomaatte, että jokin ei toimi tai tunnu itsestä tai kumppanista hyvältä.

”Olen elänyt avoimessa suhteessa nyt kolme vuotta, enkä enää koskaan halua takaisin”

Kysyimme Kaalimato.comin verkkosivuilla suomalaisten omakohtaisia kokemuksia ja ajatuksia avoimesta suhteesta:

  • ”Erotan tiukasti avoimet suhteet ja polyamorian. Mielestäni avoin suhde on parempi työkalu kuin elämäntapa, ja sen tulisi palvella 'primäärisuhdetta'. Oma suhteeni avattiin, koska henkilökohtaisista syistä emme voineet harrastaa seksiä yhdessä. Avaamalla suhde ehkäistiin "puutteen" luomaa eripuraa ja suojeltiin sitä muuta, mitä suhteessa on.” -Nainen 31 vuotta

 

  • ”Avoin suhde ei sopisi minulle. Tahdon olla itse lojaali puolisolleni ja toivon samaa myös puolisolta minua kohtaan. Olen myös hieman mustasukkainen ihminen, enkä pystyisi kuvittelemaan puolisoani harrastamassa seksiä jonkun toisen kanssa samaan aikaan, kun on parisuhteessa kanssani. Myöskään omatuntoni ei sallisi minun olevan jonkun muun kanssa samaan aikaan, kun olen toisen kansaa parisuhteessa, vaikka asia olisi etukäteen sovittu. Olisin vain hyvin kiusaantunut.” -Nainen 20 vuotta

 

  • ”Omalla tavallaan avoin suhde kiehtoo, mutta samalla miettii, kestääkö henkinen kantti sen kanssa toimimiseen. Mikäli oma parisuhde kuivuisi pahemmin kasaan tai haluaisimme hakea piristystä avoimilta vesiltä, niin yhteisellä päätöksellä avointa suhdetta voisi lähteä rakentamaan. Tietysti tuota ennen pitäisi sopia selkeät pelisäännöt, miten toimisimme ja milloin peliä pitäisi miettiä uudestaan. Tärkeintähän olisi, että kaikki kokisivat saavansa jotain positiivista aiheesta, eikä kenelläkään alkaisi mustasukkaisuus vaivaamaan.” -Mies 40 vuotta

 

  • ”Olen elänyt avoimessa suhteessa nyt kolme vuotta, enkä enää koskaan halua takaisin monogamiaan. Aiemmat suhteet ovat aina päättyneet siihen, että jompikumpi on kyllästynyt ja ihastunut johonkuhun muuhun, vaikka suhteessa sinänsä ei mitään vikaa olisikaan. Minun ja kumppanini seksuaaliset tarpeet eroavat toisistaan melko paljon, joten avoin suhde vähentää suorituspaineita. Selitän homman ihmettelijöille usein näin: Jos minä haluan joogaan, mutta kumppanini ei, menen joogaan jonkun muun kanssa ja kumppanini saa tehdä, mitä haluaa.” -Nainen 24 vuotta

 

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n suunnittelemaan ja analysoimaan suomalaisten seksielämää ja seksuaalisuutta käsittelevään kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Tutustu aiempiin tutkimustuloksiin tarkemmin täällä.

 

Lisätietoja: 

Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected],+358 50 56 43 661   

 

Kaalimato.com – Todennäköisesti Suomen seksikkäin verkkokauppa. www.kaalimato.com 

 

Avoin suhde

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (n=1000, %)

”Olen haaveillut avoimesta suhteesta.”

Kaikki

Täysin samaa mieltä 5 %

Melko samaa mieltä 14 %

En samaa enkä eri mieltä 15 %

Melko eri mieltä 11 %

Täysin eri mieltä 45 %

En osaa/halua sanoa 10 %