Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Kaalimato.com selvitti suomalaisten suosituimmat seksifantasiat - kolmen kimpasta haaveilee jopa yli neljännes

Juhannustaiat kuuluvat perinteisesti keskikesään, mutta yöttömässä yössä on taianomaista myös fantasioida! Kuuluuko sinunkin fantasioihisi kolmen kimppa tai seksi julkisella paikalla, kuten monilla muilla suomalaisilla? Kaalimato.com tutki, mistä seksifantasioista suomalaiset haaveilevat eniten, ja millaisia eroja naisten ja miesten seksuaalisista fantasioista löytyy.

Seksifantasiat ovat normaali osa ihmisen seksuaalisuutta. Fantasioiden avulla on mahdollista purkaa stressiä, voimistaa omaa nautinnon kokemusta, päästää irti estoista tai käsitellä kiellettyjäkin asioita.

Kaalimato.comin toteuttama suomalaisten seksuaalisuutta ja seksielämää käsittelevä kyselytutkimus paljastaa seksifantasiat, jotka kiehtovat suomalaisia kaikista eniten. Kolmen yleisimmän seksifantasian joukkoon yltävät kolmen kimppa (27 %), sitominen (21 %) sekä seksi julkisella paikalla (21 %).

Jopa 40 prosenttia kyselyn vastaajista toteaa, ettei fantasioi tai osaa nimetä yhtäkään fantasioistaan. Suomalaisnaisista liki puolet kokee (46 %) ettei fantasioi lainkaan, kun puolestaan miehistä vastaava osuus on 34 prosenttia.

– On tieteellisesti todettu, että lähes kaikki ihmiset fantasioivat jostakin. Vaikka yhteiskuntamme muuttuukin jatkuvasti hyväksyvämpään ja avoimempaan suuntaan myös seksin ja seksuaalisuuden saralla, liittyy seksuaalisiin fantasioihin edelleen tabuja, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen toteaa.

Isot ikäerot vetoavat miehiin, seksi saman sukupuolen kanssa naisiin

Kaalimadon tutkimuksen mukaan miesten ja naisten seksifantasioissa on muutamia suurempia eroavaisuuksia. Esimerkiksi suosituimpien seksifantasioiden joukkoon kohoava kolmen kimppa on käynyt jopa joka kolmannen miehen mielessä, kun naisista siitä on haaveillut reilu viidennes (21 %). Miehistä viidennes (20 %) haaveilee myös suurista ikäeroista, kun naisista tämä seksifantasia puhuttelee ainoastaan kuutta prosenttia.

Naisten seksifantasioissa korostuu sen sijaan vahvemmin kiinnostus sitomiseen (naiset 25 %, miehet 17 %) sekä seksiin samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa (naiset 18 %, miehet 8 %).

– Naisten asenteet seksiin ja seksuaalisuuteen ovat yleisesti ottaen miehiä avoimempia, ja naiset toteuttavat usein omaa seksuaalisuuttaan monipuolisemmin käytännön tasolla. Kaikilla sukupuolilla esiintyy tosin yhtä lailla fantasioita, jotka halutaan tarkoituksellisesti jättää pelkän mielikuvituksen varaan, Lavikainen kertoo.

Nuorilla eniten ja monipuolisimmin fantasioita

Erilaisia seksifantasioita on kaiken kaikkiaan eniten 18–24-vuotialla. Vanhemmissa ikäluokissa taas yhä useammalle ei ole lainkaan seksifantasioita. Vähiten fantasioita on 65–70-vuotiailla, joista jopa 70 prosenttia kertoo, ettei fantasioi mistään.

Suhteessa muihin ikäryhmiin 18–24-vuotiaiden vastauksissa suosittuina fantasioina korostuu etenkin kiinnostus sitomiseen, seksiin julkisella paikalla ja saman sukupuolen kanssa sekä roolileikit. Myös joka kymmenes nuorista olisi halukas liittymään kymppikerhoon.

– Se, että nuorilla on määrältään eniten ja monipuolisimmin erilaisia fantasioita, ja että he myös avoimesti kertovat niistä, kuvastaa yleisen asenneilmapiirin muutosta, Lavikainen toteaa.

Kaalimadon tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että sekä yhdessä että erikseen kumppaninsa kanssa asuvilla seurustelijoilla on useampia seksifantasioita kuin sinkuilla tai naimisissa olevilla.

 

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n suunnittelemaan ja analysoimaan suomalaisten seksielämää ja seksuaalisuutta käsittelevään kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Tutustu aiempiin tutkimustuloksiin tarkemmin täällä.

 

Lisätietoja: 

Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected],+358 50 56 43 661   

 

Seksifantasiat

Mistä seksifantasioista olet haaveillut? Voit valita alla olevasta listasta useamman eri vaihtoehdon. (n=1000, %)

Kaikki

En mistään / en osaa sanoa 40 %

Kolmen kimppa 27 %

Sitominen 21 %

Seksi julkisella paikalla 21 %

Roolileikit 17 %

Suuret ikäerot 13 %

Seksi samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa 13 %

Kymppikerho 6 %

Jokin muu 4 %

Seksi raskaana olevan naisen kanssa 3 %