Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Lähes puolet eläkeläisistä on tyytyväisiä seksielämäänsä - Z-sukupolvi voisi ottaa mallia eläkeikäisten suhtautumisesta orgasmiin

Lähes puolet eläkeläisistä on tyytyväisiä harrastamansa seksin laatuun ja määrään. Vaikka spontaani seksuaalinen halu taittuu keski-iässä, eläkeläiset harrastavat keski-ikäisiä enemmän seksiä ja ovat myös tyytyväisempiä seksielämäänsä. Tämä selviää Kaalimato.comin tuoreesta Seksuaalisuuden Suomi -tutkimuksesta. Seksuaaliterapeutti kehottaa nuorempia sukupolvia ottamaan mallia eläkeläisten rennosta suhtautumisesta orgasmiin.

Noin kolmannes (32 %) eläkeikäisistä suomalaisista kertoo harrastavansa seksiä vähintään kerran viikossa. Ero 55–64-vuotiaisiin on merkittävä, sillä tutkimuksen mukaan heistä vain 23 prosenttia harrastaa seksiä kerran tai useammin viikon aikana. Jopa 12 prosenttia eläkeikäisistä kertoo harrastavansa seksiä 2–4 kertaa viikossa.

”Ikä ei ole mikään este seksin harrastamiselle, vaan päinvastoin, varttuneemmalla iällä seksielämä voi olla jopa parhaimmillaan”, muistuttaa Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen.

65–70-vuotiaat ovat tyytyväisiä seksielämäänsä: 45 prosenttia eläkeikäisistä on melko tai erittäin tyytyväisiä seksin laatuun, ja 49 prosenttia seksin määrään. Vain nuorimmat ikäluokat ovat eläkeikäisiä tyytyväisempiä seksielämäänsä.

”Vanhemmalla iällä hyväksyvä suhde omaan itseen, kehoon sekä seksuaalisuuteen on usein vahvistunut. Tiedetään, mitä halutaan ja mitä ei haluta. Lisäksi sekä omat että toisen vajavuudet hyväksytään lempeämmin ja elämän arvot ovat tasapainossa. Näillä kaikilla on vaikutusta myös seksielämään”, kertoo Lavikainen.

Vaikka 65–70-vuotiaat ovatkin tyytyväisiä seksielämäänsä, seksuaalisen halun spontaanius vähenee eläkeiässä. Vain 28 prosenttia seniori-ikäisistä kertoo kokevansa yhtäkkiä syttyvää, tilanteesta tai hetkestä riippumatonta seksuaalista halua.

Eläkeläiset kokevat muita vähemmän seksipaineita

Muista ikäryhmistä poiketen lähes kolmannes (31 %) eläkeikäisistä kertoo, ettei koe minkäänlaisia seksipaineita.

”Tässä elämän vaiheessa osataan ehkä keskittyä enemmän hetkeen, viestitään avoimemmin kumppanin kanssa ja stressitaso kaiken kaikkiaan on matalampi”, Lavikainen pohtii.

Tutkimus osoittaa suurten ikäluokkien suhtautuvan erityisesti Z-sukupolvea rennommin orgasmiin. 65–70-vuotiaista suomalaisista vain 20 prosenttia kokee orgasmin saamisen aiheuttavan heille paineita seksin yhteydessä, kun vastaava luku 18–24-vuotiaiden keskuudessa on 41 prosenttia.

”Seniori-iässä tiedetään, millä tavoin orgasmi on mahdollista yksilöllisesti saavuttaa ja arvotetaan oma seksuaalinen nautinto sekä orgasmit korkealle. Toisaalta elämänkokemus on tuonut väljyyttä ja hyväksyvää suhtautumista seksiin, eikä orgasmin saaminen tai saamattomuus aiheuta paineita samalla tavalla kuin nuorempana”, kertoo Lavikainen.

Tutkimuksen mukaan myös orgasmin saaminen on seniori-ikäisille helpompaa: 24 prosenttia eläkeläisistä kokee vaikeuksia orgasmin saamisessa kumppanin kanssa. Vastaavasti nuorimmista vastaajista jopa 41 kokee vaikeuksia orgasmin saamisessa.

Seksuaaliterapeutin vinkit: näin nautit seksistä kuin eläkeläinen!

  1. Pyri arvostamaan omaa nautintoasi. Tunnista ja tunnusta se, että seksuaalinen nautinto on itsestään selvä seksuaalioikeus ja myös merkittävä tapa parantaa omaa hyvinvointia.
  2. Pyri tasapainottamaan elämä niin, että vapaa-aikaa ja rauhoittavaa olemista on riittävästi.
  3. Huomio seksuaalinen yhteensopivuus kumppanivalinnassa. Seksuaalisesti yhteensopivalla kumppanilla on merkitystä seksielämän toimivuuteen pidemmällä tähtäimellä.

 

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n suunnittelemaan ja analysoimaan suomalaisten seksielämää ja seksuaalisuutta käsittelevään Seksuaalisuuden Suomi -kyselytutkimukseen. Kysely toteutettiin Bilendin M3 -verkkopaneelissa huhtikuussa 2023. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Tutustu aiempien vuosien tutkimustuloksiin tarkemmin täällä    

   

Lisätietoja:     

Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected], +358 50 56 43 661       
Annukka Lavikainen, seksuaaliterapeutti, Kaalimato.com, [email protected]

Kaalimato.com – Todennäköisesti Suomen seksikkäin verkkokauppa. www.kaalimato.com