Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Porno - Köyhän miehen Viagra

Pornografia jakaa mielipiteitä ja on tehnyt sitä kautta aikojen. Aluksi pornografia tarkoitti todenmukaisia kirjoituksia prostituoiduista, mutta nykyisin porno käsittelee enemmän mielikuvia ja fantasioita seksistä kuin ihmisen todellista seksielämää. Pornografian juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Jo vuonna 1200 ekr. tehtiin Egyptissä kuvia, joissa rakasteltiin eri asennoissa ja joissa miehillä oli suurikokoiset penikset. Myös Rooman valtakunnan aikoina sekä inkakulttuurissa tunnettiin suurikokoisia peniksiä omistavia jumalia sekä muovattiin rakastelevia pareja kuvaavia patsaita. Ensimmäiset seksioppaat kuvineen ilmestyivät Kiinassa jo 200 ekr.

Teknologia ja media ovat tuoneet pornon uudelle tasolle ja jokaisen ulottuville. Yleensä muiden ihmisten rakastelu on yksityistä ja se on piilotettu ulkopuolisten silmiltä. Pornografian kautta voimme nähdä miltä rakastelu näyttää ja osaksi siksi se kiinnostaa niin monia ihmisiä. Pornon välityksellä ihminen pyrkii kiihottamaan itseään. Monet kokevat pornon seksuaalisen ilmaisun erilliseksi ja itsenäiseksi muodoksi. Toisille porno edustaa puuttuvan seksuaalielämän korviketta.

Suomalaiset käyttävät pornoa yhdessä kumppanin kanssa

Miehet ovat suosineet pornoa enemmän kuin naiset. Osmo Kontulan vuodelta 2007 peräisin olevista suomalaisten pornon käyttöä koskevista tiedoista ilmenee, että miehistä 62-70% ja naisista 25-43% on katsellut pornoa. Miehistä usein pornoa katsoi n. 50% ja naisista 20%. Vastenmielisenä pornoa piti miehistä vain muutama ja naisista 14 %. Tutkimuksen mukaan pornoinholla oli selkeä yhteys yleiseen seksin arvostamiseen.

Osmo Kontulan tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät pornoa myös yhdessä kumppanin kanssa. Usein tämä oli johtanut poikkeuksellisen kiihottavaan rakasteluun. Toiset pariskunnat olivat saaneet pornosta uusia ideoita tai omaksuneet uusia seksitekniikoita. Porno oli aiheuttanut myös riitoja parisuhteessa. Useimmiten nainen oli vastustanut tai paheksunut miehensä pornon käyttöä. Joissakin tapauksissa mies oli yrittänyt huonolla menestyksellä taivutella kumppaniaan tutustumaan pornografian maailmaan.

Erityisesti pornograafiset lehdet ovat tuoneet kansan tietoisuuteen erilaisia rakastelutekniikoita ja keinoja, joilla miehet sekä naiset voivat tulla hyviksi rakastajiksi. Pornolehdillä onkin ollut merkittävä rooli seksuaaliterveyden edistäjinä. Niiden avulla ihmiset ovat saaneet ikään kuin luvan myös oman seksuaalielämän toteuttamiseen, erilaisilla tavoilla. Seksi ja sen moninaisuus ei ole ollut enää salattu tai häpeällinen asia. Tehdäänhän pornolehdissäkin vaikka mitä. Miksi en minäkin voisi? Ja tämä kaikki on ihan normaalia.

Pornon avulla ihminen voi toteuttaa fantasioitaan ja kiihottua

Pornoelokuvien kirjo on moninainen. Pornoelokuvien avulla ihminen voi toteuttaa fantasioitaan ja kiihottua. Kuten sanottu ne voivat myös rikastaa parisuhteen seksielämää monin eri tavoin. Vaikka miehet ovat suosineet pornoa naisia enemmän, ovat naisetkin rohkaistuneet tutustumaan pornoelokuvien maailmaan enenevässä määrin. Seksuaalisesta aktiivisuudesta on tullut naistenkin elämässä tärkeä elämänarvo, eikä se ole enää vain väline esimerkiksi parisuhteen solmimiseen.

Internetseksi ja virtuaaliseksi ovat tulleet teknologian myötä jäädäkseen. Internetseksin ja virtuaaliseksin avulla ihmiset voivat turvallisesti toteuttaa erilaisia seksuaalisia mieltymyksiään. Onhan seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen ja paineiden purkaminen kotona tietokoneen ääressä huomattavasti turvallisempaa kuin esimerkiksi suojaamaton yhdyntä puolituntemattoman kanssa. Turvallista on myös virtuaaliseksi oman kumppanin kanssa web-kameran kautta toisen ollessa esimerkiksi työmatkalla.

Pornografialla on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia

Pornografialla ja siihen liittyvällä kaupallisuudella on myös kääntöpuolensa. Suomessa pornoelokuvien laillisuutta valvotaan ja rikoslaissa on säädetty pykälät rikoslain vastaisesta pornografian levittämisestä ja kielletyn materiaalin hallussapidosta. Erityisesti lapset ja nuoret ovat herkkiä ottamaan vaikutteita pornografiasta. Yleensä pornoelokuvien maailma ei vastaa todellisuutta kahden ihmisen välisestä rakastelusta. Lapsi ja nuori ei välttämättä ymmärrä pornoa katsoessaan, että kyseessä ovat näyttelijät ja tilanne on usein fiktiivinen näytelmä. On oleellista muistaa, että vastuu seksuaalivalistuksesta kuuluu vanhemmille. Nykymaailma on pullollaan mitä erilaisimpia asioita, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti lapseen ja nuoreen. Vanhempien tehtävä on kertoa lapselle ja nuorelle, hänen ikätasonsa mukaisesti, seksuaalisuudesta, seksistä ja pornosta.

Pornolla on todettu olevan myös positiivia vaikutuksia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on pornolla esitetty olevan ihmiselle terapeuttisia vaikutuksia. Parisuhteissa pornon on kerrottu edistävän avoimuutta seksuaaliasioista keskustellessa ja lisäävän tietoja aihepiiristä. Ongelmia voi syntyä silloin, kun parisuhteen osapuolten seksuaalinen halukkuus ja siihen kohdistuvat mieltymykset ovat kovin erilaiset. Porno tarjoaa monia positiiviseksi koettuja purkautumistapoja ihmisten seksuaalisille tarpeille. Pornon tuomat seksuaaliset virikkeet rohkaisevat toteuttamaan omia unelmia ja kuuntelemaan herkemmin myös kumppanin toiveita ja tuntemuksia. Porno voi tuottaa myös kiihotusta seksuaalisessa kanssakäymisessä vakituisen kumppanin kanssa. Siksi eräs pornografiaa tutkinut henkilö (Diamond) on kutsunut pornografiaa köyhän miehen Viagraksi.

 

Lähteet:
Apter, D., Väisälä, L., Kaimola, K. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Helsinki: Duodecim.