Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Suomalaiset suhtautuvat miesten seksivälineisiin hieman aiempaa avoimemmin

Yli 40 prosenttia suomalaisista kokee, että miesten seksivälineistä ei puhuta tarpeeksi. Suhtautuminen miesten seksivälineisiin on kuitenkin muuttunut hieman myönteisemmäksi viime vuosien aikana, ja välineistä myös tiedetään aiempaa enemmän. Tämä selviää Kaalimato.comin Seksuaalisuuden Suomi -tutkimuksesta.

Jopa 44 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että miesten seksivälineistä ei tiedetä tarpeeksi. Lisäksi 43 prosenttia kokee, että aiheesta ei myöskään puhuta tarpeeksi.

”Erilainen suhtautuminen miesten ja naisten seksivälineisiin juontaa juurensa orgasmikeskeisestä ajattelutavasta sekä yksipuolisesta käsityksestä miehen orgasmiin ja seksuaaliseen nautintoon liittyen”, kertoo Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen.

Lavikaisen kokemuksen mukaan usein ajatellaan, että peniksellinen henkilö saa orgasmin helposti ilman apuvälineitä eikä muunlaista seksuaalista nautintoa ole olemassa tai sitä ei tarvita.

”Myös mediassa on kautta aikojen esitetty seksivälineitä käyttävä nainen eri tavalla kuin seksivälineitä käyttävä mies”, Lavikainen toteaa.

Vaikka monet kokevat, että miesten seksivälineistä ei puhuta tarpeeksi, vain harvat ovat itse valmiita puhumaan aiheesta. Yli kolmannes (35 %) kertoo, että ei itse halua puhua miesten seksivälineistä.

Lavikainen kannustaa miehiä puhumaan seksivälineistä:

”Luotettaville ystäville voi jakaa omia kokemuksia seksivälineiden käytöstä tai niihin liittyvistä ajatuksista. Parhaimmillaan avoin puhe normalisoi miesten seksivälineiden käyttöä, tuo uusia ideoita omaan seksielämään ja toimii vertaistukena seksiin liittyvissä haasteissa.”

Kansalaisten tietämys miesten seksivälineistä on lisääntynyt

Tietämys miesten seksivälineistä on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2021, jolloin vielä yli puolet (51 %) suomalaisista koki, että miesten seksivälineistä ei tiedetä tarpeeksi.

Vaikka suunta on oikea, seksuaaliterapeutin mukaan miesten seksivälineisiin liittyvän tiedon esiin nostaminen on tärkeää myös jatkossa.

”Positiivinen puhe peniksellisille henkilöille suunnatuista seksivälineistä, tiedon esille tuominen sekä seksivälinevalikoiman kattavuus ovat hyviä keinoja lisätä suomalaisten tietämystä miesten seksivälineistä”, Lavikainen kertoo.

Tutkimuksen mukaan miehet itse suhtautuvat miesten seksivälineisiin naisia kriittisemmin

Tuloksista selviää, että miehet suhtautuvat itse kriittisimmin miesten seksivälineisiin. 36 prosenttia suomalaisista kokee miesten suhtautuvan miesten seksivälineisiin kriittisesti, ja 24 prosenttia kokee naisten suhtautuvan aiheeseen kriittisesti.

”Miehet saattavat liittää seksivälineiden käyttöön riittämättömyyden ja jopa häpeän tunteita, vaikka niiden käyttö kertoo pikemminkin avoimesta, kokeilevasta ja positiivisesta asenteesta seksiä ja nautinnollisuutta kohtaan. Tämänkaltainen asenne näkyy usein positiivisesti myös kumppaniseksissä”, kertoo Lavikainen.

Miesten oma suhtautuminen onkin muuttunut viime vuosina positiivisempaan suuntaan. Vielä vuonna 2021 jopa 42 prosenttia suomalaisista koki miesten suhtautuvan kriittisesti miesten seksivälineisiin.

Seksuaaliterapeutti uskoo kehityksen jatkuvan positiivisena myös jatkossa.

”Kannustan kaikkia peniksellisiä henkilöitä kyseenalaistamaan omia negatiivisia asenteita miesten seksivälineitä kohtaa ja kokeilemaan rohkeasti uusia asioita sekä masturboinnissa että kumppaniseksissä”, Lavikainen korostaa.

 

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n suunnittelemaan ja analysoimaan suomalaisten seksielämää ja seksuaalisuutta käsittelevään Seksuaalisuuden Suomi -kyselytutkimukseen. Kysely toteutettiin Bilendin M3 -verkkopaneelissa huhtikuussa 2023. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Tutustu aiempien vuosien tutkimustuloksiin tarkemmin täällä.      

    

Lisätietoja:      

Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected], +358 50 56 43 661        
Annukka Lavikainen, seksuaaliterapeutti, Kaalimato.com, [email protected]  

Kaalimato.com – Todennäköisesti Suomen seksikkäin verkkokauppa. www.kaalimato.com