Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Uskalluksen puute estää suomalaisia toteuttamasta fantasioitaan

Kaalimato.com on selvittänyt lisää suomalaisten ajatuksia fantasioinnista. Kansallisesti edustavan tutkimuksen mukaan 54 prosenttia suomalaisista fantasioi mielellään omassa rauhassa ja 15 prosenttia yhdessä kumppanin kanssa. Liki viidennes naisista haluaa pitää fantasiansa vain mielikuvissaan, kun miehillä fantasioiden toteutusta oikeassa elämässä estää hieman useammin uskalluksen puute.

Fantasiointi on ihmisluontoon kuuluva ainutlaatuinen ja arvokas taito, jolla voi olla monia myönteisiä vaikutuksia seksuaalisuuteen. Fantasioimiseen ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa, vaan siitä voi nauttia niin yksin kuin yhdessä, mielikuvissa tai tosielämässä. Kaalimato.comin toteuttaman kyselytutkimuksen vastaajista 69 prosenttia kertoo fantasioivansa joko yksin tai yhdessä kumppaninsa kanssa.

– Fantasionti voi tehdä seksistä ja itsetyydytyksestä monipuolisempaa ja edesauttaa kiihottumista. Sen avulla seksielämään voidaan saada myös aivan uutta inspiraatiota, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo.

Erot naisten ja miesten fantasioissa vaikuttavat halukkuuteen toteuttaa niitä

Kesällä kerroimme, että suomalaismiehet ovat toteuttaneet naisia enemmän omia seksifantasioitaan käytännössä (miehet 22 %, naiset 16 %). Kumppanin fantasioita ovat sen sijaan toteuttaneet yhtä paljon sekä miehet että naiset. Kaalimadon tutkimuksesta selviää myös, että naisista lähes joka viides (19 %) fantasioi, mutta ei halua viedä fantasioitaan lainkaan käytäntöön. Miehistä näin toteaa joka kymmenes. Lavikainen arvioi selittävän tekijän löytyvän eroista naisten ja miesten tyypillisissä fantasioissa.

– Naiset fantasioivat tavanomaisesti miehiä monivivahteisemmin: fantasiat sisältävät tarinaa ja tunteita, ja niitä ei välttämättä pysty viemään toteen juuri sellaisena, kuin on mielessään ajatellut. Suoraviivaisempien fantasioiden saatetaan ajatella olevan helpompia toteuttaa tämänhetkisessä elämässä. On lisäksi hyvin tavallista fantasioida sellaisista asioista, joita ei oikeasti edes halua toteuttaa, Lavikainen kertoo.

Tutkimuksen mukaan liki viidesosa suomalaisista (18 %) ei koe fantasioivansa itse eikä ole myöskään halukkaita toteuttamaan kumppaninsa mahdollisia fantasioita. Seitsemän prosenttia vie taas mielellään kumppaninsa fantasioita toteen, vaikka ei itse erityisemmin fantasioisikaan.

Miehet kokevat hieman naisia useammin pelkoa toteuttaa fantasioitaan

Suomalaisista 14 prosenttia kokee, että omien fantasioiden toteuttamista estää rohkeuden puute. Ikäryhmittäin tarkasteltuna pelkoa esiintyy eniten 18–44-vuotiailla, kun taas yli 45-vuotiaista uskalluksen puute estää vain muutamia prosentteja viemästä fantasioitaan toteen. Uskalluksen puute on hieman useammin esteenä miesten fantasioiden toteuttamisessa (miehet 16 %, naiset 13 %).

– Jos fantasian toteuttaminen ei vahingoita muita, voi halutessaan tuoda fantasiaa tai sen osia myös käytäntöön. Uskallusta toteuttamiseen voi lisätä häpeästä irti päästäminen, oman fantasian täydellinen hyväksyminen ja rohkeus olla muiden edessä sellainen kuin on, Lavikainen sanoo.

Seksuaaliterapeutti: fantasioilla on monia kasvoja

Lavikaisen mukaan fantasioiden kautta saatetaan esimerkiksi käydä läpi ajankohtaisia, omaan elämään liittyviä teemoja. Fantasioita voidaan pitää myös tiedon lähteinä. Ne voivat kertoa jotain tärkeää taustalla olevista tarpeista ja haluista, ja siitä, mitä itse syvällä sisimmässään kaipaa omaan seksielämäänsä. Lavikainen korostaa, ettei itseään pidä kuitenkaan identifioida fantasioihinsa eikä fantasioihin liittyviä ajatuksia kannata lähteä monimutkaistamaan tai syyllistämään itseään niistä.

– Fantasioihinsa kannattaa jättää jonkin verran väljyyttä. Jos omaan fantasiaan kiinnittyy liikaa, voi jäädä huomaamatta, millä kaikilla tavoin kumppani voi todellisuudessa tyydyttää tässä ja nyt, Lavikainen sanoo.

 

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n suunnittelemaan ja analysoimaan suomalaisten seksielämää ja seksuaalisuutta käsittelevään kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Tutustu aiempiin tutkimustuloksiin tarkemmin täällä.

 

Lisätietoja: 

Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected], +358 50 56 43 661   

 

 

Fantasiointi

 

Mitkä seuraavista fantasiointiin liittyvistä väittämistä kuvaavat sinua? Valitse alla olevasta listasta kaikki sinua kuvaavat väittämät. (n=1000, %)

 

Kaikki

 

Fantasioin yksin, 54 %

Fantasioin yhdessä kumppanin kanssa 15 %

Olen toteuttanut omia fantasioitani, 19 %

Olen toteuttanut kumppanini fantasioita, 17 %

Fantasioin, mutta en uskalla toteuttaa fantasioita, 14 %

Fantasioin, mutta en halua toteuttaa fantasioita, 15 %

En fantasioi, mutta haluan toteuttaa kumppanin fantasioita, 7 %

En fantasioi, enkä halua toteuttaa kumppanin fantasioita, 18 %