Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Sairauden ja vamman vaikutukset miehen seksuaalisuuteen

Sairastuminen ja vammautuminen vaikuttavat ihmisen eri elämän osa-alueisiin hyvin kokonaisvaltaisesti. Siihen liittyy mm. elämän hallintaan liittyviä ongelmia, pelkoja, pettymyksiä, itsetunnon laskua, muutoksia minäkuvassa sekä usein myös seksitoiminnoissa. Ainakin alkuvaiheessa vakaviin sairauksiin ja vammautumiseen liittyy usein seksuaalinen haluttomuus. Se on aivan normaalia.

On oleellista, että sairastunut tai vammautunut ja hänen kumppaninsa saavat aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Terveillä ihmisillä on samanlaisia seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia kuin sairailla ja vammautuneilla. Seksuaalisuus ei myöskään voi hävitä sairauden tai vammautumisen myötä.

Sairaus tai vamma voi muuttaa seksuaalisuutta monin tavoin

Jokaisella sairaus- ja vammaisryhmällä on sille ominaiset vaikutuksensa seksuaalisuuteen, pari- sekä ihmissuhteisiin. Sairauden ja vammautumisen aiheuttamat tunnetason ja kehon muutokset sekä parisuhteessa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa erektiokykyyn. Osa sairauksista vaikuttaa fyysisellä tasolla, esimerkiksi heikentäen peniksen verenkiertoa. Selkäydinvamma vaurioittaa joko osin tai kokonaan selkäydintä, eikä hermoimpulssit aivojen ja siittimen välillä kulje normaalilla tavalla. Voi myös olla, että sairastuminen ja vammautuminen vaikuttavat erektiokykyyn pelkästään ns. mielen tasolla.

Vaikka sairaus ei mitenkään vaurioittaisi miestä fyysisellä tasolla, horjuttaa se uskoa tulevaisuuteen, aiheuttaa itsetunnon heikkenemistä, monenlaista epävarmuutta ja pelkoa. Elämänmuutoksen myötä voi mies menettää mielenkiintonsa seksiin ja halu katoaa. Tästä seuraa yleensä eriasteisia erektiohäiriöitä. Tutkimukset osoittavat, että keskimäärin 78 % erektiohäiriöistä johtuu orgaanisista (fyysisistä) tekijöistä joko yksinään tai yhdessä psykogeenisten (henkisten) tekijöiden kanssa (Virtanen, 2001). On myös oleellista muistaa, että sairastuminen tai vammautuminen ei aina ole ainut syy erektiohäiriöihin.

Seuraavissa kappaleissa käsitellään yksityiskohtaisemmin joitakin sairauksia ja vammoja, joihin voi liittyä erektiohäiriöitä. Siinä käsitellään sairauden ja vamman vaikutusta lähinnä miehen seksuaalisuuteen ja erityisesti erektiokykyyn. On hyvä muistaa, että jokainen kokee sairastumisen ja vammautumisen yksilöllisesti. Yleensä psyykkinen ja seksuaalinen minäkuva sekä kehonkuva muuttuvat. Myös erilaiset kivut ja säryt voivat vaikuttaa erektiokykyyn, vaikka itse sairaus ja vammautuminen eivät suoranaisesti peniksen toimintaan vaikuttaisikaan.

Erektiokyvyn heikkeneminen on yksi oire ja syyt siihen voivat johtua monesta eri seikasta, sekä niiden painopiste on jokaisen kohdalla erilainen. Sairauden tai vamman yllättäessä on tärkeää muistaa, että yhdyntä ei ole ainoa keino seksuaalisuuden ja seksin toteuttamiseen. Läheisyys, lämpö ja erotiikka voivat tuoda uudenlaisia elämyksiä, kun niitä toteuttaa hieman erilaisesta näkökulmasta. Itselleen ja toiselle voi yrittää antaa luvan uusiin asenteisiin ja toimintamalleihin.

Selkäydinvammat

Selkäydinvamma aiheuttaa eriasteisia halvauksia ja tuntopuutoksia. Tyypillisiä toiminnallisia muutoksia miehellä selkäydinvamman jälkeen ovat erektioon liittyvät muutokset, siemensyöksyn puuttuminen tai kivulias siemensyöksy. Vammautumisen jälkeen voi esiintyä myös orgasmin ja siemensyöksyn eriaikaisuutta, sekä siemensyöksyn kääntymistä rakkoon. Vaurion sijaitessa korkealla rintarangan ja kaularangan alueella, on refleksierektio melko yleinen. Refleksierektion voi aiheuttaa penikseen kohdistuva kosketus eikä mies voi vaikuttaa tähän erektioon millään tavoin. Kun selkäydin on vaurioitunut vain osittain, voi psykogeeninen eli mielikuvien kautta saatu erektio olla mahdollinen. Kun selkäytimessä oleva vaurio on täydellinen, ei erektiolla ole yhteyttä aivojen sukuelinten toimintoja säätelevään keskukseen. Tällöin kiihottuminen mielikuvien kautta ei saa aikaan erektiota. Matalissa selkäytimen vaurioissa on melko tyypillistä, että erektiota ei synny lainkaan tai se on hyvin heikko ja lyhytkestoinen. Eriasteiset tuntopuutokset voivat aiheuttaa muutoksia orgasmin saamisen ja sen kokemisen suhteen.

Kokeilemisen arvoisia apuvälineitä selkäydinvammaisille miehille ovat penispumppu, penisrengas, vibraattori ja liukuvoide. Penispumpun avulla saadaan verentungos penikseen, joka synnyttää erektion. Penisrenkaan avulla hidastetaan veren poisvirtausta peniksestä ja pidennetään näin erektion kestoa. Pelkkää penisrengasta voidaan käyttää yksinään, jos miehellä on refleksierektio. Selkäydinvammasäätiön internet sivuilla kerrotaan, että vibraattorin värinän on todettu olevan paras ärsyke siittimen tuntohermopäätteille. Vibraattorista voivat hyötyä ne henkilöt, joilla vamma on osittainen tai täydellinen ja joissa tuntoraja on navan kohdalla tai ylempänä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vibraattorikaan ei kaikilla tuo aina tulosta vaikka pitäisi. Liukuvoidetta on hyvä käyttää mm. masturbaation ja penispumpun käytön yhteydessä. Itsetyydytyksen apuvälineenä voi halutessaan käyttää keinovaginaa tai keinoanusta. Myös tällöin liukuvoiteen käyttö on suositeltavaa. Rakasteluasentojen toteuttamista voidaan helpottaa asentotyynyn avulla.

Sydän- ja verisuonitaudit

Sydän- ja verisuonitaudit voivat aiheuttaa erilaisia verenkiertohäiriöitä, hengenahdistusta ja rasituksen sietokyvyn vähenemistä. Nämä voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia miehen seksuaalisissa toiminnoissa, niin psyykkisellä kuin fyysiselläkin tasolla. Sydänlääkkeillä voi olla sivuvaikutuksena haluttomuutta ja erektiohäiriöitä.

Apuvälineitä kannattaa kokeilla, niin erektiohäiriön hoidossa, kuin kumppanin tyydyttämisessäkin. Penispumppu, penisrengas, vibraattori, klitoriskiihotin ja liukuvoide ovat kokeilemisen arvoisia välineitä. Erilaisia rakasteluasentoja, joissa rasitus sairastuneelle henkilölle on mahdollisimman vähäistä, kannattaa kokeilla.

MS-tauti

MS-tautiin sairastutaan usein melko nuorella iällä ja sen oireita ovat mm. uupumus, liikkumisvaikeudet, lihasjäykkyydet, tuntopuutokset, vapina, kivut, mielialan vaihtelut sekä orgasmin, erektion ja kiihottumisen vaikeudet. Erektiohäiriöitä esiintyy yli puolella MS-tautia sairastavista miehistä. Tuntopuutokset intiimialueilla voivat aiheuttaa orgasmiongelmia molemmilla sukupuolilla. Lisäksi käsien tuntohäiriöt voivat vaikuttaa siihen mitä aistimuksia omien käsien kautta saa, ja toisaalta mitä toiselle antaa.

Hieromasauvan avulla voi herkistää tuntopuutosalueita ja löytää uusia erogeenisiä alueita omasta ja toisen kehosta. Klitoriskiihotin ja liukuvoide voivat olla hyvä apu kumppanin kiihottamisessa ja kosketuksen herkkyyden parantamisessa. Lihasjäykkyys voi vaikeuttaa rakastelua ja tällöin erilaisista tyynyistä voi olla apua yhdyntäasennossa pysymiseen. Myös rakastelutuoli helpottaa erilaisten rakasteluasentojen löytämisessä ja niiden toteuttamisessa. 

Lihasjäykkyyttä voi myös helpottaa hieronnalla ja hyväilyllä. Tällöin voi halutessaan käyttää tuoksuvaa ja rentouttavaa hierontaöljyä. MS-taudin yksi oire voi olla myös erilaiset näköongelmat. Muiden aistien merkitys voi korostua näköongelmien ollessa huomattavia. Tällöin voi tunto-, haju- ja makuaistit korvata osittain näköaistin tuomia aistimuksia ja kokemuksia. Erilaisilla makuliukuvoiteilla ja lämmittävillä hierontaöljyillä voi saada aikaan aivan uudenlaisia tuntemuksia ja aistikokemuksia. MS-tauti voi aiheuttaa myös ylituntoa kehossa.
On tärkeää kuunnella omia ja kumppanin tuntemuksia sekä tehdä niitä asioita, jotka tuntuvat hyvältä. Omia lantionpohjalihaksiaan kannattaa myös harjoittaa. Harjoittelulla pyritään lisäämään niiden hallintaa, voimaa ja tuntoa.

Diabetes

Diabetes vaikuttaa sekä verisuonten että ääreishermojen toimintaan ja molemmat näistä ovat oleellisia erektion synnyssä ja kestossa. Diabetesta sairastavilla miehillä erektiohäiriöt ovat yleisiä. Sekä miehillä että naisilla voi esiintyä myös orgasmivaikeuksia tai – häiriöitä.

Mies voi kokeilla penispumppua ja penisrengasta erektiohäiriön hoidossa. Erilaiset liukuvoiteet, vibraattori ja kiihottimet voivat auttaa heikentyneiden tuntoaistimusten herättämisessä ja orgasmivaikeuksissa.

Aivoverenkiertohäiriöt

Aivoverenkiertohäiriön halvausoireisto voi aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi käsien- ja kasvojen alueen lihasten käytössä. Lihasjäykkyyttä eli spastisuutta voi esiintyä missä kehon osassa tahansa, myös sukuelinten alueella. Eriasteiset ja erilaiset tuntopuutokset ovat myös mahdollisia. Toisaalta tunto voi myös herkistyä ja koskettaminen voi tuntua jopa kivuliaalta. Toiminnalliset häiriöt, kuten erektiohäiriöt, siemensyöksyn muutokset, kiihottumis- ja orgasmivaikeudet ja naisilla kostumisongelmat ovat tavallisia.

Penispumpusta ja penisrenkaasta voi olla apua erektiohäiriön hoidossa. Liukuvoide, hierontaöljy, klitoriskiihotin ja vibraattori voivat auttaa tuntopuutosten, spastisuuden ja orgasmivaikeuksien helpottamiseen ja hoitoon. Keinovagina- tai anus voi helpottaa itsetyydytyksen toteuttamista sekä erilaiset tyynyt, tuet ja tuolit voivat auttaa rakasteluasennossa pysymistä. Itsetyydytystä sekä naisilla että miehillä voi helpottaa sähkökäyttöinen kone, johon voidaan yhdistää sauva tai keinovagina.

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tautiin voi liittyä erektiohäiriöitä, mutta tauti ei välttämättä ole ainoa erektiohäiriöiden aiheuttaja. Parkinsonin taudin oireisiin kuuluvat yleensä vapina, lihasjäykkyys sekä liikkeiden hitaus. Masennus ja mielialan vaihtelut voivat myös olla taudin mukanaan tuomia muutoksia. Nämä vaikuttavat seksuaalielämään sekä henkisellä että fyysisellä tasolla.

Erilaiset tyynyt ja tuet voivat auttaa asennon säilyttämisessä. Erektiohäiriön hoidossa voi mies kokeilla penis- eli tyhjiöpumppua ja penisrengasta. Eräs Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke voi lisätä seksuaalista halukkuutta. Tällöin kannattaa tutustua myös itsetyydytyksen maailmaan ja värittää sitä esimerkiksi keinovaginan– tai anuksen avulla. Rakastelutuoli helpottaa esileikin sekä erilaisten asentojen toteuttamisessa.

Syöpä

Syöpä voi muuttaa ihmisen minäkuvaa, sosiaalisia suhteita sekä aiheuttaa toiminnallisia ongelmia, mm. erektiohäiriöitä. Erilaiset kirurgiset toimenpiteet, syövän hoitoon käytetyt solunsalpaajahoidot, sädehoidot, hormonihoidot ja sairastumiseen liittyvät pelot sekä stressi voivat aiheuttaa, yksilöllisesti, ohimeneviä tai pysyviä erektiohäiriöitä. Eriasteisia tuntopuutoksia voi myös ilmetä.

Seksivälineet apuna seksissä

Miehen erektiohäiriöitä voidaan hoitaa penispumpun ja penisrenkaan avulla. Erilaisia penis/erektiotukia voi myös tarvittaessa kokeilla.

Seksiapuvälineitä valitessa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset liikerajoitukset ja lihasheikkous käsissä. Jos käsien voima on heikentynyt, kannattaa valita mahdollisimman kevyitä ja pieniä apuvälineitä. Penispumpun ja penisrenkaan käyttö voi olla miehelle vaikeaa, jos käsien toiminta on oleellisesti huonontunut. Kumppani voi auttaa penisrenkaan ja penispumpun paikalleen asettamisessa. Sivuiltamme löytyy myös sähkökäyttöisiä penispumppuja, joissa alipainetta sylinteriin ei tarvitse käsin pumpata.
Liukuvoiteita ja hierontaöljyjä löytyy laaja valikoima.

Keinovaginoita, keinoanuksia ja suun muotoon tehtyjä miehen itsetyydytysvälineitä löytyy myös laaja valikoima. Isoissa keinovaginassa ei usein tarvita käsien puristusvoimaa vaginan edestakaiseen liikuttamiseen. Ne vaativat kuitenkin ns. konttausasennossa pysymistä. Joissakin keinovaginoissa ja – anuksissa on vibraattori tai ne toimivat pumpulla. Vaikka käsien puristusvoima ei riitä esimerkiksi tuotteen edestakaista liikuttamista tai puristamista voi vibraattorin värinä tuoda uudenlaisia tuntemuksia ja mielihyvää. Miesten vibraattorit toimivat moottorilla, eikä niiden käyttö edellytä peniksen erektiota.

Penisrenkaan käyttö kannattaa aloittaa säädettävästä tai lukittavasta renkaasta. Vibraattoreiden, tekopenisten, dildojen, erilaisten kiihottimien ja muiden seksin apuvälineiden maailma on kirjava. Esimerkiksi vibraattoreiden tärinän voimakkuudet vaihtelevat ja on yksilöllistä, mistä kukakin pitää ja millaisen tärinän kokee nautinnolliseksi.

Voimakkaasti värisevät vibraattorit löydät täältä.

Kumppanin kanssa yhdessä käytettäviä seksivälineitä valitessa ja hankkiessa on hyvä keskustella yhdessä siitä mitä ajatuksia ja toiveita kummallakin on. Illan voi viettää esimerkiksi istuutumalla yhdessä tietokoneen ääreen ja tutustumalla internetissä seksivälineistä kertoviin ja niitä myyviin sivustoihin.

 

Lähteet:
Tekijänoikeus. 2003. Selkäydinvammasäätiön sivusto. Vamman seuraamukset – seksuaalitoiminnot.
Ylikylä, M., Aallontie, M., Ojala, M. 2006. Seksuaalisuus ja MS – Tutkimusmatkalla omaan kehoon. Suomen MS–liiton julkaisusarja nro 29.
Lukkarinen, O. 2005. Fastiron Oy:n sivusto.
Virtanen, J. 2001. Kliininen Seksologia. Porvoo: WSOY
Virtanen, J. 2005. 100 kysymystä miehestä ja seksistä. Helsinki: Kirjastudio
Apter, D., Väisälä, L., Kaimola, K. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Helsinki: Duodecim
Aivohalvaus – ja dysfasialiitto ry. 2004. Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus. Opas sairastuneille ja puolisoille/kumppaneille sekä ammattihenkilöille.
Invalidiliitto. 2004. Mies, ikä ja seksi. Invalidiliiton julkaisuja 0.21.
Invalidiliitto. 2004. Selkäydinvamma, mies ja seksuaalisuus. Invalidiliiton julkaisu 0.24.
Salo, L. 2006. SEKSUAALISUUS – sallittu elämän suola myös kardiomyopatiaa sairastavalle. Suomen sydänliitto ry:n sivusto.
Skott, S., Rosenberg, L., Valasti, H., Sandberg, T., Väänänen, J. & Kosonen, T. 2006. Uudistettu & laajennettu painos, Suuri seksivälineopas. Sincity.
Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. 2007. Väestöliitto.